Legislacja

Komunikat resortu w sprawie błędnych pytań egzaminacyjnych

25 stycznia 2022

Komunikat resortu w sprawie błędnych pytań egzaminacyjnych
Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

         W poniedziałek 24 stycznia 2022 r. systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o 41 nowych pytań w celu ich zastosowania podczas części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy. Zgodnie z prawem pytania egzaminacyjne przygotowuje Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, a następnie przekazuje je do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

         Ok. godz. 12 tego samego dnia osiem spośród tych pytań zostało wycofanych z systemu ze względu na zawarty w nich błąd. Wadliwe pytania nie mogą zatem już zostać wylosowane przez kandydatów na kierowców.

         Minister infrastruktury zlecił uruchomienie kontroli w Departamencie Transportu Drogowego w MI oraz w Komisji. Trwa ustalanie bezpośrednich przyczyn błędu.

         Za zaistniałą w wyniku zaniedbania Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych sytuację wszystkich kandydatów na kierowców, którzy byli narażeni na wylosowanie wadliwych pytań, przepraszamy.

         Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami każda osoba egzaminowana, której wylosowano na egzaminie wadliwe pytanie, a odpowiedź na nie miała bezpośredni wpływ na wynik egzaminu może złożyć skargę wraz z uzasadnieniem do dyrektora właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W przypadku uznania skargi za zasadną egzamin ulega unieważnieniu i przeprowadza się go ponownie - na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Z poważaniem

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy, Ministerstwo Infrastruktury