Przegląd prasy

Na drogach wojsko

15 lutego 2024

Na drogach wojsko
(mat. prasowe fot. GDDKiA)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za Ministerstwem Obrony Narodowej przypomina, iż od 12 lutego w ramach odbywających się ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych.

Nietypowe znaki drogowe. W związku z trwającą na drogach krajów Europy Środkowej, czyli też naszych, serią ćwiczeń taktycznych przeprowadzanych przez NATO (weźmie w nich udział ok. 90 000 żołnierzy wszystkich państw NATO oraz Szwecji) GDDKiA przypomina o zasadach poruszania się w takiej sytuacji, o stosownych znakach drogowych. Jak się dowiadujemy w związku z tym dodatkowo oznakowano obiekty inżynierskie w ciągu wybranych dróg krajowych znakami wojskowej klasy obciążenia. Znaki te kierowane są jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i nie mają znaczenia dla kierowców pojazdów cywilnych. Powtórzmy - te nietypowe przy naszych drogach znaki, to znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia, klasy MLC (Military Load Classification), mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC, różniącej się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce.

Kolumny wojskowe. Nietypowe znaki drogowe to jedna kwestia, druga to jak kierowcy prywatnych pojazdów powinni zachowywać się, gdy trafią na przejazd na swojej drodze kolumn wojskowych. Przywołane międzynarodowe ćwiczenia zaplanowano na pierwszą połowę 2024 r. I właśnie w tym czasie możemy spotkać na drogach przemieszczające się kolumny wojskowe. Jak zachować bezpieczeństwo? Zacytujmy GDDKiA: „Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch. Kolumny będą pilotowane i zabezpieczane przez pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego i Żandarmerię Wojskową we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi. Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów. Wysłuchajmy apeli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i nie publikujmy informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych czy danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności naszego kraju”. I dalej: „Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Najważniejsze jest, aby każdy kierowca pamiętał o dużej masie wojskowych pojazdów, a co za tym idzie ich wydłużonej drodze hamowania. Pamiętajmy, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne”. (jm)

(fot. mat. prasowe GDDKiA)