Przegląd prasy

Na rynku pracy jest mnóstwo środków - twierdzi Marcin Wolak dyrektor NPSK

24 maja 2017

Na rynku pracy jest mnóstwo środków - twierdzi Marcin Wolak dyrektor NPSK
Start NPSK zapowiedziano na wrzesień 2017 r. (fot. J. Michasiewicz)

W Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano założenia do Narodowego Programu Szkolenia Kierowców (NPSK). Niestety zaproszeni dziennikarze nie wykazali szczególnego zainteresowania tą inicjatywą i sala przysłowiowo świeciła pustkami. Czyżby zabrakło wiary w możliwość rozwiązania problemu?

Problem braku kierowców zawodowych i cele NPSK. A problem zdecydowanie ważny - totalny brak kierowców zawodowych. - Na rynku polskim brakuje 100 tys. kierowców. Naszym celem jest wyszkolenie w ciągu dwóch lat 10 tys. kierowców, branży która generuje ponad 6% PB - zapowiadał Marcin Wolak, dyrektor NPSK. Narodowy Program Szkolenia Kierowcy został stworzony, aby przeciwdziałać kryzysowi na rynku pracy w branży transportowej - kontynuował. Cele zostały określone następująco: wsparcie polskiej branży transportowej; utrzymanie jej dalszego dynamicznego wzrostu; aktywacja nie pracujących i bezrobotnych; przeciwdziałanie emigracji zarobkowej, efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na szkolenia zawodowe; zagwarantowanie dobrze płatnej pracy w dobrych firmach transportowych; zwiększenie udziału polskiej branży transportowej w przewozach międzynarodowych w Unii Europejskiej z obecnych 25,3% do 30%. Sposobem na powodzenie ma tu być przede wszystkim koordynacja środków na szkolenie. Przypomnijmy, iż to niebagatelne koszty, na które często chętnym do zawodu brakuje własnych środków. Jak przypomniano podczas konferencji - koszt zdobycia kwalifikacji kierowcy zawodowego, w zależności od regionu Polski, waha się w granicach 8-12 tys. zł.

Środki i procedury NPSK. Uczestnicy NPSK uważają, że na rynku pracy jest „mnóstwo środków, które są przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, czy osób chcących podnieść swoje kwalifikacje”. Drugim źródłem pozyskiwania funduszy mają być programy unijne. I tu rola Narodowego Programu Szkolenia Kierowców, ten ma pełnić role koordynatora. Procedura prosta i na miarę XXI. wieku: posiadacz prawa jazdy kat. B, pełnoletni zgłasza swoje zainteresowanie rejestrując się na portalu NPSK. Dzięki temu narzędziu, po kwalifikacji, otrzymuje propozycję szkolenia, podpisuje stosowną umowę szkoleniową. Samo szkolenie (sic!) bezpłatne lub w zdecydowanie obniżonej cenie. Jednak zapowiedziano jeszcze ciąg dalszy. Zapowiedziano - po ukończonym kursie i zdaniu wszystkich egzaminów skierowania do pracodawców, oferujących staż, praktykę lub zatrudnienie.

Uczestnicy i wspierający inicjatywę. W imieniu redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS zapytaliśmy o uczestników projektu. Zgłaszając jednocześnie wątpliwość, czy powinien on posiadać w nazwie określenie „narodowy”? Marcin Wolak odpowiadał, iż inicjatorem jest spółka Trans.Jobs.eu należąca do Grupy Trans eu. (obsługują ¼ rynku przewozów międzynarodowych w Unii Europejskiej); poparcie uzyskano u posłów Anny Siarkowskiej i Przemysława Czarneckiego, czynnie uczestniczy Ryszard Rogoń, szef Wydziału Metodycznego w Centralnym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej, organu rekonwersji sił zbrojnych RP, podległemu Ministerstwu Obrony Narodowej. - Inicjatywa programu szkoleniowego powstała dzięki pracodawcom, pośrednikom pracy, posłom, a także urzędnikom rządowym - podkreślał Wolak. Nie wymieniono innych uczestników, albowiem – jak informowano - nadal trwają rozmowy z pracodawcami, organizacjami itd. W różny sposób zaawansowane. Ich zakończenie, a tym samym start NPSK przewidziano na wrzesień 2017 r.

Raport „Zarobki kierowców zawodowych w Polsce”. NPSK oraz TRANS Jobs.eu – przeprowadziły ankietę wśród grupy 2500 kierowców zawodowych poszukując odpowiedzi na pytania o atrakcyjność finansową zawodu, chcieli przekonać się w jaki sposób i komu płaci branża TSL. Cóż okazuje się? 86% respondentów lubi swoją pracę. 91% pracuje na umowę o pracę - a jednak. 5032 zł (netto) to średnia kwota jaką otrzymuje kierowca zawodowy.

Trochę nas niepokoi czy tak trudne zadanie, jak stworzenie skutecznego systemu szkoleń zawodowych, może być rozwiązane prostym i przecież nie tak nowym pomysłem. Mamy przecież działające na tej samej zasadzie urzędy pracy - pomijając ocenę ich pracy - to one od lat służą i są ważnym ogniwem pomiędzy bezrobotnym i pracodawcą. Z drugiej jednak strony uważamy, że należy dać szansę wszystkim, którzy chcą coś zrobić. Zrobić dla branży, która znalazła się w sytuacji kryzysowej wobec braku 100 tys. kierowców. Będziemy śledzili i relacjonowali na naszych łamach dalsze działania Narodowego Programu Szkolenia Kierowców. Jego działania są adresowane do bezrobotnych, żołnierzy kończących służbę zawodową w Wojsku Polskim, kierowców, kierowców zawodowych, osób poszukujących możliwości przebranżowienia lub poniesienia kwalifikacji zawodowych, pracodawców, firm transportowych, ale też ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i nauczycieli - też naszych Czytelników. (jm)