Legislacja

Prawo jazdy! Żaden inny dokument! - potwierdza resort

24 maja 2017

Prawo jazdy! Żaden inny dokument! - potwierdza resort
(grafika - Ministerstwo Cyfryzacji)

Grupa posłów (Paweł Szramka, Paweł Skutecki, Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Barbara Chrobak, Norbert Kaczmarczyk, Wojciech Bakun) zaadresowała do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację w sprawie powtórnego wyrabiania prawa jazdy (interpelacja nr 11928).

Posłowie uznali, iż obowiązują niekorzystne dla kierowców przepisy właśnie w interpelowanym zakresie. Swoją ocenę uzasadnili następująco: - W sytuacji, w której kierowca zgubi dokument prawa jazdy i złoży wniosek do Wydziału Komunikacji, aby wyrobić sobie drugie, tzw. wtórnik, na jego uzyskanie będzie musiał poczekać ponad 10 dni. Tyle czasu trwa wystawienie nowego dokumentu. W tym czasie kierowcy nie wolno poruszać się pojazdem, ponieważ nie istnieje żaden dokument zastępczy, czy też tymczasowy, który w tym czasie uprawniałby do kierowania. W takim przypadku czas oczekiwania może być poważną przeszkodą w sytuacji, gdy ktoś jest np. kierowcą zawodowym, chorym, inwalidą, który dojeżdża na różne zabiegi i badania, czy też zwyczajnie rodzicem, który dowozi swoje dzieci do szkoły. Tak – problem ten niestety nigdy nie został rozwiązany. Dlaczego? - Trudno jest zrozumieć taki stan prawny, gdy utracony jest tylko dokument, potwierdzający zdobyte uprawnienia - oceniają posłowie. Jednocześnie wskazują na konkretną możliwość, zgodną z obowiązującym prawem, rozwiązania sprawy. - Tą sytuację można rozwiązać w bardzo prosty sposób, mianowicie poprzez wystawienie zwykłego zaświadczenia, stosowanego obecnie w administracji, zgodnie z KPA. Zaświadczenie wystawiane byłoby na czas niezbędny do powtórnego wyrobienia zgubionego prawa jazdy. Można to również rozwiązać tak jak w przypadku zgubionego dowodu rejestracyjnego, gdzie wydawane jest pozwolenie czasowe (tzw. miękki dowód rejestracyjny). Czy w związku z ww. problemem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmie odpowiednie działanie mające na celu jego rozwiązanie?

Przypomnijmy, iż ostatnio taką też interpelację (interpelacja nr 11970) złożyła posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska. Niestety resort odpowiadając uznał, iż nie znajduje uzasadnienia dla wprowadzenia dokumentu, który czasowo zastępowałby dokument prawa jazdy w przypadku kiedy osoba wystąpiła o wydanie wtórnika tego dokumentu. „Prawo jazdy i tylko prawo jazdy” pisaliśmy na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS.

Posłom odpowiedział Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIiB, informując: - Zgodnie z przepisami art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami jedynym dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi na terytorium Polski jest odpowiednie prawo jazdy albo pozwolenie wojskowe. Oznacza to, że żaden inny dokument, np. zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach nie jest dokumentem, który może zastąpić dokument prawa jazdy. Obecne brzmienie przedmiotowych przepisów jest bezpośrednią implementacją przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/UE w sprawie praw jazdy, a także przepisów konwencji o ruchu drogowym zawartej w Wiedniu w 1968 r., które to wskazują, że dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami jest wydane przez właściwy kraj prawo jazdy. W przypadku wprowadzenia innych dokumentów zastępujących czasowo dokument prawa jazdy Polska naruszyłaby postanowienia przedmiotowych przepisów i jednocześnie naraziłaby polskich obywateli na kłopoty wynikające z posługiwania się (w szczególności przez kierowców wykonujących transport międzynarodowy) dokumentem zastępczym na terytorium innego państwa. Minister wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami czas od złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy do jego wydania nie powinien być dłuższy niż 9 dni. Z informacji jakie posiada resort czas ten zwykle jest znacznie krótszy. - Biorąc pod uwagę powyższe nie znajduję uzasadnienia dla wprowadzenia dokumentu, który czasowo zastępowałby dokument prawa jazdy w przypadku kiedy osoba wystąpiła o wydanie wtórnika tego dokumentu - konkluduje J. Szmit. A jednak! - (…) od kilku miesięcy Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad możliwością potwierdzenia dokumentu prawa jazdy on-line w czasie kontroli na drodze przy użyciu np. smartfonu. Czyli prawo jazdy przez komórkę (uwaga - nie w komórce) byłoby tu rozwiązaniem zagubienia dokumentu. A jak zgubimy smartfona? (jm)