Przegląd prasy

Nalepki dla elektryków jednak są

10 lipca 2018

Nalepki dla elektryków jednak są
Urząd Miejski w Gdańsku - „W Gdańsku jest już 200 aut elektrycznych - mają prawo do specjalnych nalepek” [kliknij]

Już w dniu 1 lipca br. – na mocy przepisów ustawy o elektromobilności – pojazdy o napędzie elektrycznym, napędzane wodorem, powinny korzystać z przywileju jazdy buspasem czy bezpłatnego parkowania w centrach miast, w Strefach Czystego Transportu (czy inaczej Strefach Niskiej Emisji). Jeden warunek – powinny być stosownie oznaczone, w tym też celu do rozporządzenia trafiły wzory takich nalepek. Rozporządzenie weszło w życie, 1. lipca minął, a nalepek nie można otrzymać – pisaliśmy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS. Jakoby brakowało jeszcze jednego rozporządzenia ustalającego procedurę ich wydawania, wykazu opłat za nie. Rzecznika prasowego Policji zapytaliśmy o ewentualne mandaty, w sytuacji gdy taki nieoznakowany, ale spełniający ustawowe kryteria, pojazd pojawi się na buspasach. Na odpowiedź nadal czekamy.

Tymczasem oficjalny portal Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że Wydział Komunikacji zaprasza aut z proekologicznym napędem do zgłaszania się po specjalną nalepkę na szybę. Dotyczy to aut o napędzie elektrycznym i wodorowym, a wkrótce LNG (gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia) i CNG (sprężony gaz ziemny). Samochody hybrydowe i LPG prawa do takich nalepek nie mają. Urząd określił procedurę: złożenie stosownego wniosku, okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i ostatecznie pogranie nalepki na specjalnie do tego celu dedykowanym stanowisku, które jest czynne nie tylko w dni powszednie, ale tez w każdą „pracującą sobotę”. Pamiętajmy, oznaczenia te obowiązują do 31 grudnia 2019 r., czyli do chwili, gdy wprowadzone zostaną specjalne dla tego typu pojazdów tablice rejestracyjne. Ponadto – jak to określa rozporządzenie – z dniem 23 sierpnia br. powinny być dostępne nalepki dla samochodów na gaz ziemny LNG i CNG – urząd mówi, że będą.

Nie mogę podsumować „a mówiłam”, ale mogę napisać „a można”. (jm)