Statystyka

… kto był ofiarą?

10 lipca 2018

… kto był ofiarą?
Ofiary wypadków drogowych w 2017 r. wg rodzaju udziału w ruchu drogowym. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” [kliknij]

 

Publikujemy kolejne statystyki skrupulatnie zebrane i przeanalizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury w rządowym raporcie pn. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” Nad dokumentem dyskutowała - o czym szczegółowo informowaliśmy - sejmowa Komisja Infrastruktury, będzie on przedstawiany na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP. Tym razem fragment dotyczący ofiar śmiertelnych, ale taż rannych w wypadkach drogowych. Popatrzmy kim są ofiary tych tragedii. Kierujący, piesi, rowerzyści i dalej kobiety, mężczyźni? (jm)

Rok 2017 był bardziej bezpieczny dla kierujących pojazdami niż rok 2016 - w tej kategorii uczestników ruchu drogowego zginęło o 86 osób mniej (-5,6%), a o 658 osób mniej (-3,2%) zostało rannych. Znacząco poprawiło się bezpieczeństwo pasażerów pojazdów. W 2017 r. zginęło ich o 114 osób mniej (-18,6%), a o 255 osób mniej (-2,1%) zostało 1 458 873 500 19 781 7 587 12 098 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 kierujący piesi pasażerowie ofiary śmiertelne ofiary ranne 2 084 747 21 747 17 693 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 mężczyźni kobiety ofiary śmiertelne ofiary ranne 15 rannych. Niestety nie można tego samego powiedzieć o pieszych - wprawdzie rannych w tej grupie było mniej o 387 osób (-4,9%) niż w roku poprzednim, ale o 5 osób (+0,6%) zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych. Wskazuje to na konieczność podejmowania nowych działań zapobiegawczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa tej najsłabiej chronionej grupie uczestników ruchu drogowego oraz nieustannego prowadzenia szeroko zakrojonych akcji edukacyjno-informacyjnych poruszających ten problem. W 2017 r. zginęło o 185 mężczyzn i 10 kobiet mniej (odpowiednio: -8,2% i -1,3%) w porównaniu z rokiem 2016. Liczba rannych zmniejszyła się w porównywanym okresie o 4,4% w przypadku mężczyzn i 1,8% w przypadku kobiet.

W 2017 r. w prawie wszystkich kategoriach pojazdów najczęściej biorących udział w wypadkach drogowych odnotowano zmniejszenie (w stosunku do roku 2016) liczb zarówno ofiar śmiertelnych, jak i rannych. Liczba ofiar śmiertelnych w samochodach osobowych zmalała o 8,6%, a wśród motocyklistów o 5,3%. Największą poprawę odnotowano w grupie motorowerzystów, których zginęło o 22 mniej (-28,6%) i rowerzystów - 51 ofiar śmiertelnych mniej (18,8%). Również wśród rannych motorowerzystów i rowerzystów zaobserwowano duże spadki liczby ofiar wynoszące odpowiednio 13,1% i 11,0%. Natomiast wśród kierujących i pasażerów samochodów ciężarowych zarejestrowano wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 12 osób tj. o 10,5% w stosunku do roku ubiegłego i 4,1% spadek liczby rannych. W 2017 r. zmniejszyły się również liczby rannych w samochodach osobowych o 298 osób (-1,4%) i rannych motocyklistów o 35 osób (- 1,7%). Poprawa bezpieczeństwa w grupie użytkowników jednośladów (zwłaszcza napędzanymi silnikami) jest tym bardziej istotna, że w ubiegłym roku w tej grupie użytkowników dróg odnotowano znaczący wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Należy jednak zauważyć, że udział wypadków z udziałem motocyklistów nie zmienił się w stosunku do 2016 r., co przy wzroście popularności tego środka transportu wymaga już podejmowania na szeroką skalę działań profilaktycznych i edukacyjnych. (KR BRD)