Przegląd prasy

Nasze bezpieczeństwo poprawmy przez nasze zachowania. II Motocyklowy Kongres BRD o kulturze bezpieczeństwa

13 maja 2019

Nasze bezpieczeństwo poprawmy przez nasze zachowania. II Motocyklowy Kongres BRD o kulturze bezpieczeństwa
II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa, 11 maja 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

11 maja 2019 r. w Warszawie, w Automobilklubie Polskim odbył się II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorami wydarzenia było: Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem miało być: stworzenie wspólnego forum dialogu dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w tematykę poprawy bezpieczeństwa motocyklistów i motorowerzystów na polskich drogach w zakresie planowanych i możliwych do podjęcia dodatkowych działań, aby przeciwstawić się wzrastającej liczbie wypadków drogowych z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. I tak się wydarzyło. Były: interesujące prezentacje, informacje, wypowiedzi, były pytania i odpowiedzi, były emocje. Zabrakło: kilku lub nawet kilkunastu godzin na kontynuowanie dyskusji.

Uczestnicy. Do udziału w debacie przede wszystkim zaproszono motocyklistów oraz przedstawicieli grup i stowarzyszeń motocyklowych. Uczestniczyli także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz BRD oraz mediów.

Przebieg obrad. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury witając przybyłych na Kongres powiedział: - Jestem przekonany, że ten Kongres będzie miejscem merytorycznej i konstruktywnej debaty na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko w kontekście motocyklistów, ale też w kontekście wszystkich użytkowników polskich dróg. Apelował: - Musimy się wzajemnie szanować, musimy na siebie uważać, musimy mieć tę świadomość, że jadąc samochodem, czy motorem, odpowiadamy nie tylko za siebie, za swoich pasażerów, ale również za tych których mijamy, których wymijamy. Nasza świadomość musi być duża (…). Minister mówił o potrzebie działań edukacyjnych wpływających właśnie na tę świadomość wszystkich użytkowników polskich dróg.

W programie II Kongresu przewidziano trzy panele tematyczne.

Panel I: Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja. Paneliści: Artur Zawadzki (Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Transportu Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy); Radosław Kobryś (Komenda Główna Policji); Marcin Gałuszko (dyrektor Biura Informacji i Promocji Główny Inspektorat Transportu Drogowego); Konrad Romik (sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego); Tomasz Kacprzak (sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, zastępca dyrektora ds. egzaminacyjno-szkoleniowych WORD w Łodzi);

Panel II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów. Paneliści: Norbert Wyrwich (radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad); Marcin Przychodzki (dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury); Krzysztof Rzepecki (Fundacja „JEDNYM ŚLADEM”); Zdzisław Kozłowski (prezes honorowy Klubu Motocyklowego „GROM”, przedstawiciel „Wschodniego Kongresu Motocyklowego”);

Panel III. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości. Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowania innych użytkowników dróg. Paneliści: Bartłomiej Morzycki (prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego; Ilona Buttler (koordynator i kierownik projektu SaferWheels, Instytut Transportu Samochodowego); Piotr Sarnecki (dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego); Rafał Betnarski (redaktor portalu ŚCIGACZ.pl); Mariusz Stuszewski (DTJS Akademia Jazdy); Artur Wajda (instruktor doskonalenia techniki jazdy motocyklem, wielokrotny Mistrz Polski w wyścigach motocyklowych, trener); Anna Jackowska (przewodnik motocyklowy, podróżniczka), Marzena Chrostek (zawodniczka, dziennikarka, redaktor motocaina.pl, szkoleniowiec).

Integralną częścią II Motocyklowego Kongresu BRD była część wystawiennicza zorganizowana przez: Komendę Główną Policji, Straż Miejska Warszawy, Żandarmerię Wojskową, służby ratownicze, Narodowe Centrum Krwi.

Podsumowanie. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD podsumowując debatę wskazał na potrzebę dalszych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych adresowanych do uczestników ruchu drogowego. Mówił o wielu słusznych postulatach w zakresie edukacji, o wychowaniu komunikacyjnym od najmłodszych do seniorów, o systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, ale też o szkoleniu przez całe życie. Za niezwykle ważną uznał kulturę motoryzacyjna w Polsce. - To jest bardzo wielkie wyzwanie - oceniał. - Jeszcze w tym sezonie motocyklowym, chcemy szerzyć tę kulturę bezpieczeństwa, w trosce o polepszenie relacji między kierującymi samochodami i motocyklami - zakończył.

Poprawiajmy nasze bezpieczeństwo przez nasze zachowania! (jm)