Przegląd prasy

Nie chcą bylejakości

10 kwietnia 2019

Nie chcą bylejakości
Mirosław Oliferuk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Łomża 9 kwietnia 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Łomży, w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 9 kwietnia br. odbyło się kolejne z cyklu Wiosenne spotkania branżowe w edycji - „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE”.

Organizatorzy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przy wsparciu Polskiego Klastra Edukacyjnego, do rozmowy zaprosili szkoleniowców Podlasia. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy, wykładowcy oraz właściciele ośrodków szkolenia kierowców. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS oraz Portal L-INSTRUKTOR. Obecnych było około 60 osób.

O idei powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów mówili Tomasz Matuszewski oraz Mariusz Sztal, działający w ramach Komitetu Koordynującego Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

Inicjator i organizator spotkania dyrektor WORD w Łomży Mirosław Oliferuk w dalszej części spotkania mówił o współpracy ośrodków szkolenia kierowców z tutejszym ośrodkiem egzaminowania.

Nie można nie podkreślić atmosfery spotkania. Atmosfery przepojonej troską o jakość szkolenia i wzajemną życzliwością. Z uwagą wysłuchano przedstawionych informacji. Instruktorzy podzielają pogląd, iż przyszły samorząd to synonim postępu i zmian w branży. Ich zdaniem główne zadania przyszłego samorządu to: dbałość o prawa i obowiązki instruktorów i egzaminatorów, organizacja szkoleń branżowych - doskonalenie zawodowe, ich ochrona prawna (doradztwo, wsparcie i pomoc), działania na rzecz jakości szkolenia, sprawy etyki pracy, a przede wszystkim reprezentacja obu grup zawodowych wobec władz lokalnych i centralnych - ministerstw, Sejmu RP (podejmowanie inicjatyw zmian obowiązującego prawa, zasad szkolenia i egzaminowania, reprezentacja w sporach z przedsiębiorcami, urzędami, organami ścigania itp.), współpraca z władzami, reprezentacja wobec mediów itd. I oczywiście - praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, regulacje i koordynacja wspólnych działań.

Zgodnie z apelem Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów: Jeśli wspierasz ideę powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów - powiedź o niej innym. Jeśli masz wątpliwości - powiedz to nam. Czekamy na Państwa wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)