Przegląd prasy

Nieoprocentowana pożyczka na prawo jazdy

4 sierpnia 2020

Nieoprocentowana pożyczka na prawo jazdy
Prawo jazdy za 1 € dziennie (Le «permis à 1 Euro par jour») [kliknij] (grafika: Sécurité routière)

„Prawo jazdy za 1 euro dziennie” (Le «permis à 1 Euro par jour») czyli możliwość rozłożenia, bez dodatkowych kosztów, opłaty za szkolenie na prawo jazdy - taką francuski rząd przygotował i oferuje młodym kandydatom na kierowców. System ma umożliwić młodym ludziom w wieku od 15 do 25 lat sfinansowanie szkoleń na kat. B i kat. A prawa jazdy.

Co to jest. Jest to pożyczka bez oprocentowania, przygotowana przez państwo we współpracy z instytucjami pożyczkowymi oraz szkołami jazdy. Może być udzielona w wysokości 600, 800, 1000 lub 1200 euro – na szkolenie podstawowe i 300 euro w przypadku niezdanego egzaminu w celu sfinansowania szkoleń dodatkowych. Jest to kolejna propozycja ułatwiająca młodym ludziom dostęp do uprawnionego prawka. Koszt uzyskania uprawnień bez zmian, natomiast bani wypłacają zaliczki, a państwo odsetki. Jak podkreślają inicjatorzy akcji drugim z głównych celów jest podnoszenie jakości szkolenia dzięki nowym uprawnieniom dla certyfikowanych szkół jazdy, które dbają o jakość szkoleń.

Korzyści. Tania pożyczka, którą można uzyskać przedstawiając w łatwy sposób, nawet nie mając zatrudnienia (wówczas gwarantują np. rodzice). Ponadto kandydat na kierowcę nie musi już wpłacać na kurs pełnej kwoty – tu transze opłat są przewidziane w umowie i dokonuje ich instytucja finansowa. I oczywiście – brak odsetek.

Jakość szkolenia. Państwo przewiduje, iż Le «permis à 1 Euro par jour» jest oferowane wyłącznie przez szkoły jazdy, które są gwarantem jakości szkolenia (racjonalnych cen, kompletności szkoleń). Kursanci starając się o tę pożyczkę deklarują regularne uczęszczanie na szkolenia i aktywny w nich udział. Szkolenie i egzamin odbywają się bez zmian, także bez zmian trzyletni okres próbny. Jak zastrzegają autorzy projektu, rozwiązanie to oczywiście w żadnym wypadku nie gwarantuje zdanego egzaminu, to jedynie ułatwienie w jego sfinansowaniu.

Interesujący pomysł – może to pomysł interesujący także dla naszych krajowych kandydatów na kierowców? (jm)