Przegląd prasy

Nowa edycja Funduszu Małych Grantów

15 czerwca 2021

Nowa edycja Funduszu Małych Grantów
(grafika - Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Narodowego)

Zgłoś swój projekt poprawiający bezpieczeństwo i zdobądź grant na jego realizację. Do 15 lipca 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Konkurs Fundusz Małych Grantów skierowany jest do organizacji non-profit oraz jednostek edukacyjnych. W obecnej edycji promowane będą projekty ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych.

Konkurs na realizację projektów „Fundusz Małych Grantów” prowadzony jest od 2012 roku, a jego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W tym naborze wnioski powinny obejmować działania podejmowane w powiązaniu z priorytetami Dekady Działań ONZ oraz zakresem działalności statutowej Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa.