Rozmowy

Pomyłki wymiaru sprawiedliwości w sprawach wypadków drogowych

16 czerwca 2021

Pomyłki wymiaru sprawiedliwości w sprawach wypadków drogowych
(od lewej) Marszałek Senatu RP, Krzysztof Kwiatkowski oraz Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego. Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju. 14.6.2021 r. [kliknij] (fot. Senat RP/Michał Józefaciuk)

W Senacie RP obradował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju. Temat: „Wypadek drogowy czy wpadka wymiaru sprawiedliwości - analiza nieprawidłowości w sądownictwie i prokuraturze w sprawach wypadków drogowych”. Obradom przewodniczył Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Zespołu. Obok parlamentarzystów w debacie uczestniczyli prawnicy oraz biegli sądowi, przedstawiciele strony społecznej, dziennikarze [kliknij].

- Senat to nie tylko obrady, to nie tylko praca nad ustawami, ale również pochylanie się nad problemami, które dotyczą poszczególnych ludzi. (…) występowanie pomyłek sądowych to nie jest ani zjawisko nowe, ani specyficzne dla jakiegoś kraju bądź dla jakiegoś obszaru. Od zawsze - bez względu na szerokość geograficzną - pomyłki sądowe się zdarzają. (…) To się zdarza i będzie zdarzało jednak musimy zrobić wszystko, aby pomyłki sądowe wyeliminować - mówiła we wprowadzeniu do debaty Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu. Pracowano w formule analizy dokumentów, wypowiedzi osób, zaprezentowano także filmowe przedstawienie historii skazanego za śmiertelne potrącenie pieszego w 2011 r. Wysłuchano ojca Krystiana Śmiechowskiego skazanego w 2015 r. i który nadal znajduje się w zakładzie karnym. Jak to oceniano - przypadku, w którym wymiar sprawiedliwości nie dopełnił w sposób należyty staranności, jaka jest konieczna przy rozwiązywaniu tego typu spraw. - W sposób szczególny będziemy przyglądali się pracy biegłych, którzy przedstawiali opinię w tej sprawie - zapowiadał przewodniczący. Podkreślał jak ważną rolę przy wypadkach drogowych spełniają biegli sądowi.

Przypadek Krystiana Śmiechowskiego precyzyjnie przeanalizowano, poddano krytycznej analizie. Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego przedstawił ważną prezentację przebiegu sprawy od wypadku do wyroku sądu drugiej instancji. Właśnie w tym kontekście mówiono o pracy biegłych, sporządzanych opiniach, ale też orzekających sędziach. J. Popiel wskazał na sprzeczności i popełnione błędy, konkludował: - Zapoznałem się z definicją zbrodni sądowej (profesora Strzembosza) i z całą odpowiedzialnością mówię - tu nie mamy do czynienia z pomyłką sądową, tu mamy do czynienia ze zbrodnią sądową. Apelował o wyjaśnienie sprawy i w tym celu o powołanie sejmowej komisji śledczej (Senat nie ma takich uprawnień). - Będziemy do tej sprawy wracać - deklarował prowadzący obrady, zapowiedział kontynuację posiedzenia w lipcu br.

Wielokrotnie podnoszony był problem braku nowelizacji ustawy o biegłych sądowych w zakresie: rozliczalności, oceny, weryfikacji, kompetencji, umiejętności, a także praktyki wykonywania przez nich tego zawodu, pozycji biegłego prywatnego, sporządzenia Centralnego Rejestru Biegłych, możliwości usuwania z listy biegłych. - Problem z biegłymi, jest jednym z istotnych problemów wymiaru sprawiedliwości - podsumowywał K. Kwiatkowski. - Państwo Polskie nie znajduje adekwatnych do potrzeby środków finansowych żeby tym biegłym płacić. (…) Państwo Polskie udaje, że biegłym płaci, a biegli udają, że weryfikują w sposób pogłębiony te sytuacje, które są przedmiotem ich analizy. A przecież - jak to zostało przywołane - w 90% rozpatrywanych w polskich sądach spraw są powoływani biegli. (jm)

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Fragment prezentacji przygotowanej przez Janusza Popiela, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach drogowych Alter Ego. 14.6.2021 r. (fot. Senat RP/Michał Józefaciuk)