Przegląd prasy

Nowe władze PFSSK (kadencja 2018-2022)

9 kwietnia 2018

Nowe władze PFSSK (kadencja 2018-2022)

W Łowiczu, w piątek i sobotę, 6-7 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń wchodzących w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK). Gościem honorowym był Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Dyrektor podkreślał znaczenie udziału przedstawicieli Federacji w pracach nad zmianami w ustawie o kierujących pojazdami. Poinformował obecnych, iż w terminie najbliższego tygodnia przywołany projekt ustawy powinien zostać skierowany do opiniowania i konsultacji.

W imieniu ustępującego Zarządu, prezes Krzysztof Bandos dziękował za współpracę, w tym wieloletnią odchodzących na zasłużoną emeryturę. Pokreślił, iż podejmowana praca na rzecz Stowarzyszeń i Federacji, jest działalnością w pełni społeczną. Przypomniał, iż w okresie sprawozdawczym Zarząd PFSSK pracował w składzie: Krzysztof Bandos - prezes, Jan Stańczyk - wiceprezes, Krzysztof Kołodziejczak - wiceprezes (rezygnacja z dn. 1.3.2018), Jan Szymczak - sekretarz oraz Marek Stasiak - skarbnik. W skład Federacji wchodzi 18. Stowarzyszeń. W okresie sprawozdawczym przybyło 121 członków, ubyło - 88, aby ostatecznie - według stanu na dzień sprawozdania - osiągnąć liczbę 549. I tu skomentował: - Zmniejsza się w niektórych stowarzyszeniach rokrocznie liczba członków. Na spotkaniach widzę niewielu młodych właścicieli OSK, młodych instruktorów, którzy rozmawiając ze mną, nie widza interesu w działalności społecznej, wolą na forach internetowych, wyśmiewać i obrażać tych, którym się chce, tych którzy coś robią. I jeszcze jeden niezwykle istotny wątek. W dalszej części sprawozdanie K. Bandos mówił: - Rzecz bezprecedensowa, nigdy dotąd czyli przez ostatnie 20 lat nie dopuszczono nas szkoleniowców-praktyków do stołu przy którym tworzone jest prawo, zawsze stawiano nas przed faktem dokonanym - ktoś, najczęściej teoretyk, tworzył to prawo bez nas nie znając w pełni realizmu rzeczywistości. Za to właśnie podziękowaliśmy Panu Ministrowi, oraz wyraziliśmy swój wielki szacunek że możemy być równoprawnym partnerem w zmianach do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, obecni wysłuchali sprawozdań z działalności w okresie marzec 2017 do marzec 2018 r. i podjęli stosowne uchwały. Przyjęto sprawozdanie Zarządu PFSSK, skarbnika o stanie finansów oraz terminowości opłacania składek członkowskich, też bilansu finansowego Federacji za 2017 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu, sprawozdanie także za 2017 r.  Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja była rzeczowa i dotyczyła konkretnych rozwiązań. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na funkcję prezesa i członków Zarządu PFSSK na kadencję 2018-2022. Fotel prezesa ponownie objął Krzysztof Bandos, otrzymując 34 głosy za wyborem (spośród 37 obecnych delegatów) i przy trzech głosach wstrzymujących się. Następnie w skład nowego zarządu wybrano (4-osobowy): Stefana Rzońcę, Marka Stasiaka, Jana Szumiała, Jana Szymczaka. Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński będą pracowały w 3-osobowych składach. Odpowiednio wybrano: Ryszarda Gadzińskiego, Grzegorza Łapetę, Henryka Pankowskiego oraz Zbigniewa Hyżego, Mirosława Małeckiego i Krzysztofa Żaka. (jm)

Fot. Jolanta Michasiewicz