Statystyka

Wypadki na przejściach dla pieszych

9 kwietnia 2018

Wypadki na przejściach dla pieszych
PRAWO DROGOWE. Wyszukiwarka: PIESI/RUCH PIESZYCH (kliknij)

Komenda Główna Policji opublikowała statystyki z naszych dróg z roku ubiegłego. W dziale „Bezpieczeństwo osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu” znajdujemy informację, iż 38 % wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa - czytamy. W 2017 roku odnotowano 8 197 wypadków z udziałem osób pieszych (25% ogółu), w których zginęło 873 pieszych (30,8% ogółu), a 7 587 pieszych odniosło obrażenia ciała (19,2% ogółu).

Kto powoduje wypadki - kierowca, czy pieszy? Z winy kierującego w 2017 r. miało miejsce 5421 wypadków, z winy pieszego – 2378. W kategorii „zabici” z winy kierującego - 372 osoby, z winy pieszego - 425. Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych. Zwrócić należy uwagę na to, że potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości charakteryzowały się tragicznymi skutkami, w co piątym wypadku zginął człowiek. W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano 6 883 wypadki, stanowi to 84% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 413 osób (47,3% ogółu zabitych pieszych), ranne zostały 6 783 osoby (89,4% ogółu rannych pieszych).

Z analizy wynika, że liczba wypadków drogowych na przejściach dla pieszych malała od 2008 do 2010 roku, w 2011 roku liczba ta wzrosła o 105, a w 2012 w porównaniu z 2011 rokiem ponownie zmniejszyła się o 70, w 2013 roku wzrosła o 58 w porównaniu z 2012 rokiem, w 2014 roku liczba wypadków wzrosła w porównaniu z rokiem 2013 o 140. W 2015 roku, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek wypadków o 32, zaś w 2016 r. liczba wzrosła. Podobnie było w 2017 r. Przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Jednakże w wielu przypadkach sami piesi wchodzą na przejście bezpośrednio przed pojazdami. Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi w roku 2008 wyniósł 28,5%, w 2009 roku zanotowano wzrost do 29,4%, w 2010 r. minimalny spadek 29,3%. W 2011 r. nastąpił wzrost do 30,4%, w 2012 r. do 32,4%, w 2013 r. do 35,8%, w 2014 r. do 38,9%, a w 2015 r. do 40,9%, w 2016 r. do 48,1%, zaś w 2017 r. wzrosła do 49,9%.

I JAKO KOMENTARZ: Z WINY KIEROWCY MIAŁO MIEJSCE – 5421 WYPADKÓW, Z WINY PIESZEGO – 2378 WYPADKÓW. (jm)