Przegląd prasy

Nowy Zarząd PFSSK

21 marca 2022

Nowy Zarząd PFSSK
Wybrany 19.3.2022 r. Zarząd PFSSK (od lewej): Zbigiew Hyży, skarbnik (Piotrków Trybunalski), Grzegorz Łapeta, wiceprezes (Katowice), Jan Szumiał, prezes (Warszawa), Cezary Drozdowski, wiceprezes (Poznań) oraz Jakub Szkudlarczyk, sekretarz (Poznań) (fot. PFSSK)

W minioną sobotę, odbyło się Walne Zebranie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Zebranie Delegatów Stowarzyszeń PFSSK wybrało nowy zarząd w składzie: Jan Szumiał, prezes (Warszawa), Cezary Drozdowski, wiceprezes (Poznań), Grzegorz Łapeta, wiceprezes (Katowice), Jakub Szkudlarczyk, sekretarz (Poznań), Zbigiew Hyży, skarbnik (Piotrków Trybunalski).

PFSSK do rejestru stowarzyszeń została wpisana 17 września 1998 r. Nowy prezes - Jan Szumiał, wieloletni instruktor nauki jazdy, z piękna kartą inicjatyw na rzecz wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży - w organizacji działa od lat, jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Federacji. W jej strukturach organizacji reprezentuje Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców Warszawa, którego jest prezesem. Dziś zapytany przez redakcję Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS o perspektywy i plany na przyszłość PFSSK powiedział: - Nowy Zarząd PFSSK planuje w swych działaniach rozszerzać współpracę ze wszystkimi organizacjami branżowymi związanymi ze szkoleniem oraz ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach i jakość szkolenia. Chcemy organizować i współorganizować wszelkiego rodzaju konferencje, szkolenia, nie tylko dla obecnej kadry szkoleniowej, ale również dla przyszłych szkoleniowców. Włączać się we wszelakie akcje propagujące bezpieczeństwo, także dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Chcemy brać udział w spotkaniach komisji sejmowych zajmujących się transportem drogowym i reprezentować środowisko szkoleniowe w negocjacjach z władzami ministerialnymi i rządowymi dla poprawy jakości szkolenia i w dobrze pojętym interesie szkolących.

Konkludował: - Stawiamy na młodsze pokolenie. Chcemy młodych zachęcić do włączania się w nasze działania, aby w przyszłości przekazać im stery w organizacjach branżowych.

Wyboru dokonano 19 marca 2022 r. (jm)