Przegląd prasy

Paweł Woźniak p.o. GDDKiA

12 marca 2024

Paweł Woźniak p.o. GDDKiA
(od lewej) Dariusz Klimczak, minister infrastruktury oraz Paweł Woźniak, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powołanie z dniem 8 marca 2024 r. (for. Ministerstwo Infrastruktury - mat. prasowe)

Prezes Rady Ministrów, z dniem 8 marca 2024 r., na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, powierzył Pawłowi Woźniakowi pełnienie obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Paweł Woźniak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo ogólne oraz Politechniki Częstochowskiej na kierunku technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Przed powołaniem na funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pracował w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich na stanowisku dyrektora Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim. Wcześniej pracował jako kierownik i inżynier robót, a także jako specjalista ds. realizacji inwestycji. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi - poinformowało we wczorajszym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Paweł Woźniak zastępuje Tomasza Żuchowskiego, który kierował GDDKiA przez około 5,5 roku.