Przegląd prasy

Polskie szkoły chcą uczyć zawodu kierowca-mechanik

1 września 2017

Polskie szkoły chcą uczyć zawodu kierowca-mechanik
(fot. ITD)

Od września już w ponad stu klasach szkół publicznych w Polsce będzie można uczyć się zawodu kierowca-mechanik - w 2017 roku ich liczba wzrosła aż o 120 procent. Jak skutecznie wykorzystać ten potencjał?

W wyniku przywrócenia w 2015 roku możliwości kształcenia kierowców w szkołach publicznych powstało ponad 110 klas o tym profilu, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu młodych ludzi tym zawodem.

Przywrócenie po 30 latach tego profilu do szkół zawodowych było idealnym posunięciem. Tu młodzież nie tylko gruntownie przygotowuje się do nabycia odpowiednich uprawnień, lecz także uczy się bezpiecznego zachowania się na drodze, co dla nas jest priorytetem - powiedział podczas zorganizowanej przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce konferencji prasowej dotyczącej kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

O bezpieczeństwie i współpracy ze szkołami mówił też Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. - Inspektorzy pojawią się w poszczególnych klasach, będą rozmawiać z uczniami i nauczycielami, by przybliżyć kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach oraz działalnością GITD - powiedział Alvin Gajadhur.

Przedstawione zostały także dane obrazujące, jak duże jest zapotrzebowanie na kierowców. - Z uwagi na brak polskich pracowników, przewoźnicy ratując się zatrudniają coraz większą liczbę kierowców zza wschodniej granicy. W 2013 r. wydaliśmy 5 tys. świadectw upoważniających obywateli tzw. krajów trzecich do pracy w Polsce. Rok później było ich już 9 tys., by 2015 r. sięgnąć liczby ok. 20 tys. W ubiegłym roku wydaliśmy ponad 41 tys. świadectw, natomiast do 21 sierpnia tego roku już ok. 40 tys. Jak widać, zapotrzebowanie na kierowców jest ogromne - powiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego. (ITD)