Ekspert wyjaśnia

Gdy skręcamy w prawo? - ekspert wyjaśnia (część 2)

1 września 2017

Gdy skręcamy w prawo? - ekspert wyjaśnia (część 2)
Przemysław Olszak, kryminolog, a na co dzień instruktorem nauki jazdy kat. B. Zainteresowania: motoryzacja, bezpieczeństwo ruchu drogowego, służby mundurowe (fot. ze zbiorów autora)

Czytelnik tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS - Paweł z Poznania - przysłał kilka pytań-wątpliwości dotyczących tak ważnego manewru drogowego jak skręt w prawo. Pierwszych kilka wraz z odpowiedziami naszego eksperta - Przemysława Olszaka - opublikowaliśmy w ubiegłym tygodniu [„Gdy skręcamy w prawo? - ekspert wyjaśnia” (18.8.2017) - http://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/gdy-skrecamy-w-prawo-ekspert-wyjasnia ], dzisiaj kolejne.

Pytanie nr 4: Wariant Pojazd A widząc zablokowaną jezdnię (TIR „C” na awaryjnych) zajmuje od razu pas lewy. To samo chciał zrobić pojazd B. Dochodzi do kolizji. Kto jest winny według prawa o ruchu drogowymi wg których paragrafów? Według logiki i rozsądku: A powinien się trzymać prawej strony, a B powinien ustąpić pojazdom jadącym z naprzeciwka skręcającym w prawo. Jak to ma się do surowych zapisów PoRD? Czy gdyby nie było TIRa C, to werdykt były taki sam?

Odpowiedź Eksperta tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy wrócić do poprzedniej odpowiedzi [Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS 18.8.2017: „Gdy skręcamy w prawo? - ekspert wyjaśnia” - http://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/gdy-skrecamy-w-prawo-ekspert-wyjasnia ]. Wynika z niej, że kierujący pojazdem wykonującym manewr zmiany kierunku jazdy w lewo będzie winny zdarzenia. Mówi o tym dokładnie art. 25. ust 1. ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z późn. zm. w którym zapisano: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Oczywiście należy pamiętać, że każde zdarzenie drogowe jest unikalne i należy rozpatrywać je indywidualnie sprawdzając istnienie wielu czynników zaczynając od natężenia ruchu drogowego poprzez warunki atmosferyczne, a nawet dodatkowo zadając sobie na przykład pytania:

- Czy zdarzenia można było uniknąć?

- Czy kierujący obydwu pojazdów zachowali odpowiednią prędkość przy dokonywanej zmianie kierunku jazdy?

- Czy dokonywane manewry były sygnalizowane odpowiednio wyraźnie i z zawczasu?

- Czy kierujący zrobił to celowo/złośliwie?

Oczywiście to tylko kilka czynników, które mogą dzielić odpowiedzialność karną za zdarzenie także kierującego pojazdem A, który skręca w prawo. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków będzie to wina kierującego pojazdem B nawet gdyby tam nie było pojazdu C (tzw. TIRa). Nie zawsze trafimy na kulturalnego i życzliwego kierowcę na drodze, który myśli nie tylko o sobie - warto to wziąć pod uwagę.

Pytanie nr 5: Wariant Pojazd A widząc zablokowany pas ul. Baraniaka (korek C ciągnący się kilkaset metrów do prawoskrętu) nie chce się na niego wpakować z pasa E. Zajmuje od razu pas skrajny lewy D. To samo chciał zrobić pojazd B. Dochodzi do kolizji. Kto jest winny według prawa o ruchu drogowymi wg których paragrafów? Czy gdyby w punkcie „E” byłby jakiś unieruchomiony pojazd na światłach ostrzegawczych, to werdykt były taki sam? Czy gdyby nie było zatoru „C” to werdykt były taki sam?

Odpowiedź Eksperta tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Powyższe pytanie wraz z przykładem jest nawiązaniem do poprzednich pytań i także w tym przypadku odpowiedź będzie taka sama. Sprawcą zdarzenia będzie pojazd dokonujący zmiany kierunku jazdy w lewo (art. 25. ust 1. ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z późn. zm.), ponieważ to na nim spoczywa obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka na wprost i w prawo.

Gdyby natężenie ruchu byłoby niewielkie (czyli brak zatoru „C” jak i innych pojazdów w pobliżu) to kierujący wykonujący zmianę kierunku w lewo mógłby przyjąć linię obrony, że pojazd skręcający w prawo nie zastosował się do art. 16 ust. 4 PoRD: „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.”, a przy pustym skrzyżowaniu łatwiej będzie obarczyć winą (lub jej części - wina będzie obopólna), ponieważ w tym przypadku to pojazd B musi w odpowiednim momencie zająć pas D.

Podkreślę raz jeszcze, że w takich przykładach jakie podsyła nam Czytelnik, powinny być one rozstrzygane indywidualnie, ponieważ może istnieć wiele czynników, które mogą świadczyć, że pojazd A mógłby celowo doprowadzić do takiego zdarzenia np. w celu wyłudzenia ubezpieczenia. Dlatego pojazd skręcający w lewo, powinien dokonać skrętu w lewo w bezpiecznym momencie.

Odpowiedzi udzielił: Przemysław Olszak. Kryminolog, instruktor nauki jazdy kat. B. Zainteresowania: motoryzacja, bezpieczeństwo ruchu drogowego, służby mundurowe. Ekspert tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS