Przegląd prasy

Posłowie zapraszają: - Warto rozmawiać!

27 marca 2018

Posłowie zapraszają: - Warto rozmawiać!
Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP, przewodniczący oraz Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Wg statystyk KG Policji - w 2017 r. na polskich drogach w wpadkach drogowych zginęło 873 pieszych. Stanowili oni 31% wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Dla porównania liczba osób zabitych: w 2008 r. - 1882; w 2009 - 1467; w 2010 - 1235; w 2011 - 1408; w 2012 - 1157; w 2013 - 1140; w 2014 - 1116; w 2015 - 915 i w 2016 - 868.

Jak informowaliśmy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, w ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo pieszych - zagrożenia i wyzwania”. Wśród zaproszonych gości odnotowaliśmy obecność posłów, Bogdana Rzońcy - przewodniczącego i Jerzego Polaczka - wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury. Spotkanie było kompleksowym potraktowaniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem pieszych na polskich drogach. Zgodnie z tytułowym określeniem analizowano zagrożenia i wyzwania. I właśnie posłowie podjęli pierwsze wyzwanie. Na posiedzenie Komisji Infrastruktury, które będzie poświęcone pieszym w ruchu drogowym, już zaprosili ekspertów konferencji. Oto co mówili:

Bogdan Rzońca. - Chciałem podziękować za wywołanie tematu. Chciałem zaprosić reprezentację uczestników konferencji, na sejmową Komisję Infrastruktury. Kontynuował: - Z tymi prezentacjami. Są one lepsze niż zaprezentowane już na Komisji. I to mnie przekonuje, żeby temat pieszych na przejściach zaprezentować parlamentarzystom. Zapraszam serdecznie - niezwłocznie. Apelował o pomoc ekspercką w wypracowaniu jasnego stanowiska. - Warto o najtrudniejszych tematach rozmawiać, a bezpieczeństwo jest jedną z pierwszych potrzeb człowieka, pierwszą wartością. Chciałbym się z spotkać z Państwem na Komisji Infrastruktury – podsumował Bogdan Rzońca.

Jerzy Polaczek. - Dyskusja nad projektem poselskim jaka miała miejsce w poprzedniej kadencji miała jedną słabość, że sam przedmiot, treść tej ustawy ulegał kilkukrotnym zmianom, co zaciążyło na samym projekcie i stanowisku Ministerstwa Infrastruktury. Tyle już historyczne odniesienie posła, następnie wskazał na odnotowany wzrost liczby ofiar śmiertelnych w grupie pieszy w roku 2017 i mówił: - Statystyki, to jest bardzo mocna przesłanka, aby w sposób niezwłoczny się tym zająć. Najpóźniej w maju ustalimy specjalne posiedzenie [Komisji Infrastruktury - przyp. red.], aby ta problematyka została dostrzeżona.

Poseł Polaczek wskazywał: - Jest szereg innych kwestii, które są niejako obok. Jestem gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania modelowego w Polsce, w którym jest ustrojowo podniesiona ranga Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z rozbudowanym zapleczem eksperckim, gdzie przetwarza się bardzo szczegółowo wszystkie dane statystyczne, które powinny być - nie powiem, że wyłącznie - podstawą do rekomendacji ustawy. Jest potrzeba wzmocnienia obiektywnej wiedzy o różnego rodzaju zjawiskach, których jesteśmy świadkami. W swoim wystąpieniu poseł podjął próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny wzrostu liczby wypadków na przejściach dla pieszych. Wskazał na pokoleniową analizę statystyk. Określenia jak duży był tu udział ludzi młodych i starszych. Mówił o nowych negatywnych zjawiskach jak dekoncentracja związana z używaniem telefonów komórkowych, czy słuchawek.

- I trzecia kwestia integralnie związana z problematyką bezpieczeństwa pieszych, zagrożeń i wyzwań - w jaki sposób te zjawiska negatywne pokonać - to jest jednak standaryzacja samych przejść, które są w rożnych miejscach, także różnie są oznakowane, oświetlenia. To jest kwestia tworzenia przez władze lokalne, wojewódzkie i przez ministerstwo, również źródeł finansowania dla kompleksowych projektów adresowanych do różnych kategorii dróg. To jest słabość - oceniał poseł.

Na końcu swojej wypowiedzi J. Polaczek wskazał na - jak to nazwał - kwestię ewaluacji całego procesu szkolenia kierowców. Tu postawił kilka ważnych pytań: - Jak intensywnie ten aspekt bezpieczeństwa jest dedykowany przyszłym kierowcom, w ramach nauki jazdy. Jakie w tym zakresie sią odbywane ćwiczenia? Dodatkowo w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach? Itd. itd.

- Reasumując deklaruję - jako owoc tej konferencji - że bardzo szybko przystąpimy do analizy problemów, oczywiście mamy własne doświadczenia z prac z przed kilku lat, ale myślę, że dzisiaj są dobre przesłanki do polityki konkretów. Ta powinna być skonkretyzowana w korekcie Prawa o ruchu drogowym i przede wszystkim w wielu innych działaniach związanych z poprawą infrastruktury, lepszego oznakowania, standaryzacji itd.

Niezwykle cieszą zgłoszone deklaracje, terminy ich realizacji określone jako - „niezwłocznie”. Czy możemy nieśmiało podsumować, że problem został dostrzeżony? (jm)