Przegląd prasy

Potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online

24 grudnia 2014

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów - potwierdzenie zapłaty akcyzy do rejestracji pojazdu dostępne jest online. Od 9 grudnia 2014 r. możliwe jest uzyskanie bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji pojazdu bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.

Nowa usługa dostępna jest dla każdego na stronie internetowej:https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCarNa tej stronie, w zakładce “potwierdzenie zapłaty" zainteresowana osoba może w prosty sposób wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie - w zależności od potrzeby – plik ten pobrać lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U. Wydrukowane potwierdzenie stanowi podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym wymogi w zakresie akcyzy. Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest dokonanie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U. Wprowadzone rozwiązanie daje podatnikowi możliwość ograniczenia do minimum wizyt w urzędzie celnym, gdyż niezbędne do celów rejestracyjnych potwierdzenie zapłaty akcyzy będzie można wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej. Natomiast ci z podatników, którzy złożą deklarację w formie elektronicznej będą mogli dopełnić wszelkich formalności związanych ze złożeniem deklaracji, dokonaniem przelewu oraz pobraniem potwierdzenia zapłaty akcyzy bez konieczności “wychodzenia z domu". Dotychczas potwierdzenie zapłaty akcyzy można było otrzymać wyłącznie w formie papierowej w urzędzie celnym. Po wprowadzeniu zmian nadal możliwy będzie osobisty odbiór dokumentu w urzędzie. Uruchomienie usługi związane jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. poz. 1676) oraz uruchomieniem nowej funkcjonalności w systemie informatycznym Służby Celnej “Zefir".

Słowa kluczowe podatek rejestracja pojazdów