Przegląd prasy

Praktyki zatajania wypadkowości pojazdu a nowe funkcjonalności „Historii pojazdu”

22 sierpnia 2018

Praktyki zatajania wypadkowości pojazdu a nowe funkcjonalności „Historii pojazdu”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Piotr Liroy-Marzec zaadresował do ministra cyfryzacji interpelację w sprawie systemu "Historia pojazdu" i bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pomysł dotyczy ograniczenia nieuczciwych praktyk przy sprzedaży pojazdów używanych. Poseł swój pomysł uzasadnia: - Serwis internetowy „Historia pojazdu” działa od 2014 roku. Umożliwia bezpłatne sprawdzenie wielu danych pojazdów w bazie CEP, takich jak: aktualna polisa OC, przegląd rejestracyjny pojazdu, zmiany właścicieli pojazdu, ewentualne kradzieże samochodu. Jest niewątpliwie przydatny dla podczas zakupu pojazdu czy wystąpienia zdarzenia drogowego. Od kilku lat w bazie CEP zapisane są stany liczników pojazdów notowane podczas przeglądów rejestracyjnych. Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do przebiegu samochodu za pośrednictwem rządowego serwisu. Pozwala to konsumentom uniknąć skutków nieuczciwych praktyk sprzedawców w zakresie tzw. korekty licznika bez poinformowania o tym fakcie kupującego. Obywatele w szerokim zakresie korzystają z tej funkcjonalności serwisu, unikając nieuczciwych praktyk sprzedawców. I dalej P. Liroy-Marzec proponuje: - Niestety często praktyką nieuczciwych sprzedających jest ukrywanie wypadkowej historii danego egzemplarza. Bazę danych obejmującą szkody posiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tej bazie znajduje się historia wszystkich zgłoszonych szkód komunikacyjnych w ramach obowiązkowej polisy OC oraz Auto Casco. Połączenie baz danych oraz udostępnienie wypadkowej historii pojazdu przyniosłoby pozytywne skutki społeczne. I ostatecznie konkluduje: - Obywatele z większym prawdopodobieństwem nabywaliby pojazdy sprawne, o udokumentowanej historii. Mechanizm rynkowy eliminowałby z dróg pojazdy o dużym zakresie szkód w przeszłości, które pomimo napraw mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla kierowców oraz innych użytkowników dróg. Nieuczciwe praktyki w tym zakresie zostałyby ograniczone przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pomysł połączenia baz CEP i ubezpieczeniowych informacji o pojeździe nie jest oryginalny i najnowszy, z taką samą propozycją i jej uzasadnieniem występowali już kilkakrotnie eksperci związani z systemem ubezpieczeń pojazdów. Oni postulowali dostęp do bazy CEPiK. Niestety bezskutecznie. Tym razem poseł pisze o rozszerzeniu CEPiK, a dokładniej funkcjonalności serwisu „Historia pojazdu” o dane pochodzące z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Czy ministerstwo przewiduje takie rozszerzenie? Czy i w jakim zakresie są prowadzone ewentualne prace? Czy są prowadzone prace nad podobnymi zmianami obejmującymi cały rynek UE? Dowiemy się z odpowiedzi resortu cyfryzacji. (jm)