Przegląd prasy

Prawo jazdy w kat. B od… 17 lat

3 stycznia 2024

Prawo jazdy w kat. B od… 17 lat

Prawdopodobnie naszych krajowych kandydatów na kierowców bardzo zainteresuje i ucieszy, iż zmiany nadchodzą. Inni już je odnotowują. Otóż z dniem 1 stycznia 2024 r. Francuzi zakomunikowali ważną decyzję - obniżenia minimalnego wieku kierowców z kategorią prawa jazdy B do lat. 17.

Od 1 stycznia br. młodzi kandydaci na kierowców cieszą się, iż będą mogli otrzymać prawo jazdy kat. B już po osiągnięciu wieku 17 lat. Ustawodawca obniżył dotychczas obowiązującą granicę wieku z 18 na 17 lat. Jeszcze 21 czerwca ub. r. taka propozycja została upubliczniona przez premiera w ramach działań międzyresortowego planu na rzecz młodzieży (wyjaśnijmy jego celem jest promowanie autonomii i dostępu młodych ludzi do zatrudnienia). Dekret wykonawczy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 21 grudnia 2023 r. [kliknij]. Zmieniono art. R221-5 kodeksu drogowego, w którym określone są minimalne warunki wymagane do uzyskania prawa jazdy. I tak młody człowiek, który będzie miał zdany egzamin teoretyczny (ETD - kodeks drogowy) oraz ukończone minimum 20 godzin jazdy (lub 13 na pojeździe z automatyczną skrzynia biegów) i ukończy 17 lat będzie mógł przystąpić do egzaminu praktycznego.

Ustawodawca francuski wskazuje, iż do młodych kierowców ubezpieczyciele będą mogli skierować swobodnie ustalane stawki polisy ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność karna młodocianych kierowców, nawet tych nieletnich będzie analogiczny jak przy uprawnieniach kategorii A1, AM lub B1. Natomiast odpowiedzialność cywilną za skutki wszelkich szkód i napraw ponoszą - co do zasady - rodzice. (jm)