Przegląd prasy

Problemy branży autokarowego transportu turystycznego

7 lipca 2020

Problemy branży autokarowego transportu turystycznego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Nie jest możliwe objęcie regulacją pomocy w związku z zastojem gospodarki spowodowanym stanem epidemii wszystkich jednostkowych przypadków – informuje resort rozwoju przedstawicieli branży autokarowego transportu turystycznego. - Tym niemniej w oparciu o analizę konkretnych sytuacji przygotowywane są w Ministerstwie Rozwoju projekty rozwiązań systemowych.

Ministerstwo Rozwoju wypowiedziało się w sprawie autokarowego transportu turystycznego. W ostatnim czasie coraz bardziej widoczne stają się problemy branży autokarowego transportu turystycznego związane z zastojem gospodarki spowodowanym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego COVID-19. Od marca 2020 r. obroty przedsiębiorstw należących do wspomnianego sektora gwałtownie spadły do wartości równych zeru, a mimo rozpoczęcia procesu odmrożenia gospodarki zapotrzebowanie na te usługi nie powróciło – pisał poseł Jacek Żalek. Uzasadniał, iż rozwiązania tarczy antykryzysowej, które skutecznie zadziałały w branżach o niskim poziomie kosztów stałych, w tym sektorze nie sprawdzają się. Tu wysoki koszt leasingu autokarów turystycznych powoduje, że utrata płynności finansowej przedsiębiorstw będzie następowała już w lipcu. Bardzo wiele z nich to firmy rodzinne, które są zagrożone bankructwem i utratą źródeł dochodu dla całych rodzin.

W sprawie pomocy przedsiębiorcom branży autokarowego transportu turystycznego informację złożył Andrzej Gut-Mostowy sekretarz stanu w resorcie rozwoju. Wskazał, iż do branży transportowej, poza ogólnymi instrumentami wsparcia została skierowana tarcza Agencji Rozwoju Przemysłu. Z zaproponowanej tarczy mogą skorzystać firmy z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw działające przez minimum 12 miesięcy i prowadzące pełną księgowość. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest osiągnięcie przychodów za ostatni okres obrachunkowy na poziomie minimum 4 mln zł, dodatnim wynikiem EBITDA oraz dodatnim wynikiem finansowym netto – przypomniał. I doprecyzował: - W ramach tarczy uruchomione zostały następujące programy:

1. Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej - oferta jest przeznaczona na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu to maksimum 5 mln zł, okres finansowanie 6 lat z 12 miesięcznym okresem karencji.

2. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – pożyczka jest uruchamiana jednorazowo lub w transzach. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczania akceptowane przez ARP S.A. Okres finansowania pożyczki do 6 lat oraz wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy.

Minister skonkludował: - Przy wprowadzonych horyzontalnych instrumentach pomocy nie jest możliwe objęcie regulacją wszystkich jednostkowych przypadków. Tym niemniej w oparciu o analizę konkretnych sytuacji przygotowywane są w Ministerstwie Rozwoju projekty rozwiązań systemowych. (jm)