Legislacja

Szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego

8 lipca 2020

Szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministestwo Infrastruktury informuje o realizacji postulatów dotyczących wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie brd. A konkretnie realizacji cyklu szkoleń, które przygotowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zapowiedziane działania to szkolenia adresowane do zarządców dróg lokalnych.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Działająca przy Ministrze Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od sierpnia 2019 r. realizuje cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to odpowiedź na zgłaszane od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie brd.

Szkolenia adresowane są do zarządców dróg lokalnych (każdej kategorii, od dróg gminnych po drogi wojewódzkie), przedstawicieli policji, pracowników instytucji, którzy opiniują projekty dotyczące organizacji ruchu drogowego. Istotą szkoleń jest przedstawienie nowego i skuteczniejszego podejścia do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim efektywniejszego wykorzystania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na każde szkolenie składają się 3 dni zajęć, które prowadzone są one w formie dydaktyczno-warsztatowej – obejmują zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. W ramach części praktycznej przewidziano zajęcia w terenie.

- To pierwszy projekt Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ministerstwa Infrastruktury o tak dużej skali, skierowany do wszystkich samorządów, który jest odpowiedzią na zgłaszane przez nie od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie brd. Wykluczenie komunikacyjne objawia się także brakiem możliwości finansowych samorządów w zakresie kształcenia kadr, od których zależy przygotowanie bezpiecznych inwestycji drogowych. Chcemy, aby polskie drogi były bezpieczne, a dzięki pieniądzom rządowym inwestowanym w drogi samorządowe i poprzez szkolenia przekazujące wiedzę jak budować bezpiecznie idziemy w tym kierunku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Od sierpnia 2019 r., kiedy rozpoczął się cykl szkoleń, wzięło w nich udział 685 uczestników. Z końcem marca br. ogólnoświatowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zatrzymała wiele planowanych przedsięwzięć, w tym organizację szkoleń brd. Z końcem maja br. uruchomiono szkolenia w formie zdalnej poprzez platformę online. Szkolenia w takiej  formie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Tylko w  czerwcu br. przeszkolonych zostało 447 uczestników.

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę www.szkoleniabrd.pl.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest realizacją zadania z Programu Realizacyjnego 2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Projekt jest współfinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.