Przegląd prasy

Przemysław Sarosiek. Brak zajęć brd będzie ogromną luką. Dziś lawina zainteresowanych

31 sierpnia 2022

Przemysław Sarosiek. Brak zajęć brd będzie ogromną luką. Dziś lawina zainteresowanych
(fot. WORD Białystok)

Niecałe trzy tygodnie pozostały jeszcze kierowcom na zredukowanie punktów karnych. 17 września zostaną zlikwidowane szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które zmniejszały punkty karne o 6. W Białymstoku zainteresowanie szkoleniami wzrosło aż o 300 procent.

- Codziennie organizujemy przynajmniej jedno szkolenie, a zgłoszenia cały czas napływają. Organizujemy już po 2 kursy dziennie: online i stacjonarnie, ale chętnych jest ciągle bardzo wielu - mówią pracownicy Działu Szkoleń WORD Białystok [kliknij].

Dlatego białostocki WORD zdecydował, że 15 i 16 września będzie organizował kursy karne przez 48 godzin tak, aby każdy kto zgłosi się na szkolenie mógł w nim uczestniczyć przed 17 września.

Szkolenia redukujące punkty karne służą do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jednorazowe spotkanie z policjantem i psychologiem, którzy informują o zagrożeniach i ryzyku dla osób uczestniczących w ruchu drogowym. W Białymstoku mają one charakter konwersatorium, a wykładowcy często przerywają wykłady odpowiadając na pytania uczestników. Zmniejsza on punktowy dorobek kierowcy o najstarszych 6 punktów. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest prawo jazdy posiadane dłużej niż rok oraz liczba punktów mniejsza niż 24.

Likwidacja szkoleń redukujących punktów karnych to jeden z elementów wojny jaką rząd wydał piratom drogowym. Niestety szkoleń, na których kierowcy słuchają na temat zasad bezpiecznej jazdy nie zastępują inne żadne zajęcia na temat zagrożeń w ruchu drogowym. To niedopatrzenie, które za chwilę w sposób odczuwalny obniży poziom wiedzy kierowców na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Brak zajęć brd będzie ogromną luką w systemie.

Brak szkoleń redukujących punkty karne będzie problemem dla kierowców. Od 17 września dwukrotnie wzrasta zarówno liczba wykroczeń, za które można dostać maksymalną liczbę punktów. Do 16 września kierowca mógł otrzymać za jedno wykroczenie maksymalnie 10 punktów. Dzień później ta liczba wzrośnie do 15! Można je będzie dostać m. in. za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się lub wchodzącemu na przejście dla pieszych, niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej, sygnałów i poleceń osoby uprawnionej, przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h, niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” lub przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe niezgodnie z przepisami. Utrata prawa jazdy będzie miała charakter bezwzględny, a ewentualne odwołanie do sądu nie wstrzymuje zawieszenia uprawnień (odzyskuje się je po obowiązkowych badaniach i egzaminie na prawo jazdy). Liczba punktów karnych ma też wpływ na cenę ubezpieczeń komunikacyjnych.

Punkty karne od 1 stycznia 2022 kasowane są po upływie 2 lat (dotąd rok) od dnia zapłaty grzywny lub prawomocnego wyroku sądowego.

Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku [kliknij]

(fot./grafika: WORD Białystok)

(fot. WORD Białystok)