Przegląd prasy

Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym

29 kwietnia 2022

Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Folder informacyjny dotyczący tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego pt. „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (w języku ukraińskim) [kliknij]

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym folderem informacyjnym dotyczącym tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego pt. „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Folder został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Opracowanie ma na celu podnoszenie świadomości o obowiązujących przepisach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest skierowany do wszystkich jego uczestników. W folderze znajdują się informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, w tym między innymi: podstawowy zbiór praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, najważniejsze telefony alarmowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, informacje o drogach, dopuszczalnych limitach prędkości oraz inne zasady bezpiecznego korzystania z polskich dróg.

Na terenie Ukrainy trwa wojna i wielu uchodźców z tego kraju uczestniczy codziennie w ruchu drogowym w Polsce jako kierowcy i piesi. Pamiętajmy, że są oni obecnie największą grupę cudzoziemców i nie zawsze mają wiedzę na temat szczegółowych uwarunkowań związanych z bezpiecznym poruszaniem się po naszych drogach. Aktualizacja folderu i wydanie go w języku ukraińskim to także ważny element edukacji oraz ochrony dzieci i młodzieży korzystających z infrastruktury drogowej i całego systemu transportowego w Polsce.

Obie wersje językowe zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Foldery w obu wersjach językowych do pobrania poniżej.

Wersja polska: [pobierz]

Wersja ukraińska: [pobierz]

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ministerstwo Infrastruktury

www.krbrd.gov.pl