Legislacja

Od dziś nowa naklejka na szybę

4 maja 2022

Od dziś nowa naklejka na szybę
Nalepka do oznaczenia pojazdu uprawionego do wjazdu do strefy czystego transportu. Wzór uwzględnia rok produkcji pojazdu (6/7), rodzaj paliwa i wyłączenie gminne (8/9), nazwę gminy ustanawiającej strefę czystego transportu (10) i nr rejestracyjny pojazdu (11). Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu (grafika - wzór)

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (2022.845). Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw dnia 19 kwietnia br. [kliknij].

Na podstawie art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (2021.110 z późn. zm.) określony został wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Obowiązujący wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. W opisie do wzoru uwzględniono: informacje zawarte we wzorze nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu; określenie materiału nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu; budowę i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - wymiary i kolory; budowę i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - teksty i fonty; konstrukcję nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu; wzór konturu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tła nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wraz z wymiarami w mm. Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę.

Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce. Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce - jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę. Będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. Na projekcie znalazł się symbol znaku oznaczającego strefę czystego transportu, aby była ona bardziej czytelna. Warto zaznaczyć, że pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy - informuje ministerstwo.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia, czyli z dniem 4 maja 2022 r. (jm)