Przegląd prasy

Respektujmy strefy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej!

24 marca 2020

Respektujmy strefy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej!
Elżbieta Kapałka, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców MZA w Warszawie (fot. MZA sp. z o.o. Warszawa oraz ze zbiorów Autorki)

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie wprowadziły specjalne strefy bezpieczeństwa w stołecznych autobusach w celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego zarówno dla pasażerów, jak również dla kierowców tych autobusów. Spółka podała na stronie internetowej komunikat: „Strefy wydzielone z użytkowania znajdują się z przodu pojazdu i pasażerowie mają bezwzględny zakaz ich przekraczania. Zakazane jest także korzystanie przez pasażerów z pierwszych drzwi w pojeździe. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie, nieprzekraczanie granicy strefy wydzielonej oraz niezrywanie taśm jej wyznaczających.” Prosimy o uszanowanie wprowadzonych zasad, które umożliwią jak najbezpieczniejszą obsługę pasażerów i mniejsze zagrożenie dla kierowców, którzy będą pracować dla stołecznych mieszkańców tym bardziej, że nie wiemy jeszcze jak długo będą obowiązywały takie zasady.

(fot. MZA sp. z o.o. Warszawa)

Od soboty 14 marca br. we wszystkich autobusach wydzielono strefę sanitarną zlokalizowaną przy kabinie kierowcy. Niestety kierowcy narzekają na nierespektowanie zaproponowanych stref. Informują, iż pasażerowie zrywają taśmy. Zachowania takie odbierają jako naruszenie bezpieczeństwa, jako zagrożenie dla nich samych, ale również dla innych pasażerów. To incydenty zdecydowanie naganne. Nie można zapominać jak dużą liczbę osób dziennie i z jakich miejsc przewożą kierowcy komunikacji miejskiej. Stąd apel: o poszanowanie wydzielonych w autobusach stref bezpieczeństwa.

(fot. MZA sp. z o.o. Warszawa)

Przypomnę - strefy wydzielone z użytkowania znajdują się z przodu autobusów, przy kabinie kierowcy. Z użytkowania dla pasażerów wyłączone są także przednie drzwi pojazdów. Podobne zasady wprowadzono w stołecznych tramwajach. W wielu innych miastach w Polsce działają zasady dotyczące stref buforowych w pojazdach transportu zbiorowego w rejonie kabiny kierowcy, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń, gdzie nie mogą przebywać pasażerowie.

I jeszcze jedna informacja ważna dla korzystających z komunikacji miejskiej: nie trzeba przyciskać guzika „stop”.

Ze względu na zmniejszone potrzeby mieszkańców Warszawy - wynikające z epidemii koronawirusa - od 23. marca pojazdy stołecznego transportu publicznego, z wyjątkiem pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM w Warszawie), kursują rzadziej, jeżdżą według sobotnich rozkładów jazdy - więcej informacji pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/03/19/wprowadzamy-sobotnie-rozklady-jazdy/ Metro kursuje z częstotliwością sobotnią, z dodatkowymi składami w godzinach szczytu. Pociągi szybkiej kolei miejskiej wszystkich linii kursują według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Zasade rzadszego kursowania pojazdów wprowadzono w wielu miastach kraju.

(fot. FB MZA sp. z o.o. Warszawa)

Pasażerowie, którzy w czasie zagrożenia epidemicznego nie będą korzystali z przejazdów stołecznym transportem publicznym, mogą złożyć wniosek o zawieszenie biletu długookresowego - więcej informacji dostępnych jest na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Podkreślę, iż wniosek o zawieszenie biletu można złożyć drogą elektroniczną, wzór dostępny na stronie internetowej pod adresem - ZAWIEŚ BILET JAK NIE JEŹDZISZ: zawieswkm.wtp.waw.pl.

Wszyscy operatorzy komunikacji miejskiej zwiększyli nadzór nad służbami sprzątającymi. Czyszczone są pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej bezpośredni kontakt - kasowniki, poręcze, przyciski - oczywiście przy użyciu środków dezynfekujących.

Przypomnę:

- Warszawski Transport Publiczny podaje najświeższe informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia na stronach: https://www.wtp.waw.pl/

- Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podaje wszystkie najważniejsze informacje dotyczące komunikacji miejskiej: https://www.ztm.waw.pl/

- Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie - https://www.mza.waw.pl/

Elżbieta Kapałka

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców MZA w Warszawie

Jeżeli nie musisz nie korzystaj z komunikacji miejskiej! - apeluje prezydent miasta st. Warszawy Rafał Trzaskowski, jednocześnie informuje, iż cały czas jest monitorowanie zapotrzebowanie mieszkańców na bezpieczne przemieszczanie się przy udziale stołecznej komunikacji publicznej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo! (jm)