Legislacja

Kolejne obostrzenia: - Kupujemy czas dla nas wszystkich – mówi premier. - Zostańmy w domu! Kontakty ograniczmy do zera! – apeluje minister zdrowia

24 marca 2020

Kolejne obostrzenia: - Kupujemy czas dla nas wszystkich – mówi premier. - Zostańmy w domu! Kontakty ograniczmy do zera! – apeluje minister zdrowia
Facebook: Kancelaria Premiera RM, 24.3.2020, godz. 13.00 [kliknij]

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Ogłoszone zostały kolene obostrzenia w związku z epidemia koronawirusa, które mają dotyczyć nas wszystkich, obowiązywać od dnia jutrzejszego. Do niezbędnego minimum wdrażane będzie ograniczenie w przemieszczaniu się. Zacieśniono zakaz gromadzenia. Podkreślano, iż wszelkie przekraczanie tych dodatkowych ograniczeń może być zabójczo niebezpieczny. Podkreślano, iż dotychczasowe przepisy nadal obowiązują.

Termin obowiązywania nowych obostrzeń. W Kancelarii Premiera odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Ogłoszono kolejne obostrzenia w naszym życiu zawodowym i prywatny, które określone zostaną w stosownym rozporządzeniu i obowiązywały będą od dnia jutrzejszego - 25 marca br. Ograniczenia jak długo i kto będzie kontrolował ich realizację - pytali dziennikarze. - Oczywiście będzie je monitorowała policja, również będzie monitorowania realizację aktualnego rozporządzenia - podkreślał minister. W wielu działaniach kontroli bezpośredniej już bierze udział wojsko. Wdrażane są także różne możliwości elektroniczne np. dotyczące przestrzegania kwarantanny. Obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia br. Oczywiście sytuacja będzie nadal monitorowana i nie wykluczono dalszych ograniczeń.

Ograniczenia przemieszczania się. Wzorem państw europejskich także polski rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domów bez wyraźnej życiowej potrzeby. Czyli innej niż konieczność zrobienia niezbędnych zakupów w sklepie, aptece, umówionej wizyty u lekarza, wyjścia z psem i oczywiście wyjścia do pracy. Ograniczenia przemieszczania się mają dotyczyć każdego z nas. W stosownym rozporządzeniu będą pomieszczone wyraźne przepisy. Ogłoszono ograniczenia w podróżowaniu. - Będą to ograniczania, które dotkną każdego z nas, ale to niezbędne, by maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Wszystkie inne sprawy poza najważniejszymi wyjściami – odłóżmy na później – apelował premier Morawiecki.

Ograniczenie udziału w zgromadzeniach, które nie mogą przekraczać dwóch osób. Regulacje dotyczące zagromadzeń zostały doprecyzowane do dwóch osób. Rząd wprowadza też restrukcje dotyczące komunikacji zbiorowej. W nowym systemie organizacji komunikacji miejskiej podróżować będzie można tylko korzystając z miejsc siedzących i tylko zajmując co drugie miejsce, czyli przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Z autobusów i tramwajów w pierwszej kolejności będą korzystać udające się do swojego miejsca pracy. Zakaz nie obejmuje pomocy najbliższym - dookreślono. Minister Łukasz Szumowski mówiąc o ograniczeniu do maksimym kontaktów wskazywał, że mogą one uratować życie ludzkie. – Zostańmy w domu, ograniczmy kontakty teraz praktycznie do zera. Zakaz w rozporządzeniu będzie ograniczał te kontakty do totalnego minimum. Bądźmy rozsądni i uratujmy życie swoich bliskich, ale też medyków na pierwszej linii - uzasadniał.

Odpowiadając na liczne pytania minister podkreślił, iż sytuacja będzie precyzyjnie monitorowana i nie można wykluczyć dalszych obostrzeń.

Kary za złamanie ograniczeń. Za złamanie przepisów rozporządzenia będą obowiązywały kary - od mandatu po 5 tys. zł – w zależności od sytuacji. Są to sankcje wynikające z takich aktów prawnych jak ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2019.1239 z poźn. zm.) czy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (2020.401). W dniu dzisiejszym minister zdrowia podpisze rozporządzenie precyzujące ogłoszone obostrzenia.

Premier Mateusz Morawiecki dziękował tym którzy pracują na nasza rzecz w sklepach, aptekach itd. Dziękował służbie zdrowia, służbom sanitarnym, ośrodkom opieki, policji, straży pożarnej, straży granicznej. Dziękował pracownikom wszystkich służb, wolontariuszom.

O nowej organizacji naszego aktualnego życia mówiono: - To kolejne konieczne obostrzenia, aby ograniczyć maksymalnie etap rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jest to niezbędne! - Robimy to dla ocalenia życie wielu Polaków, eksperci zalecają wdrożyć kolejne restrykcje. Chrońmy tych, którzy są narażeni najbardziej – naszych seniorów. - Jestem przekonany, że za kilka tygodni będziemy mogli – w nowych warunkach sanitarnych - wrócić do życia zawodowego niezbędnego, do nowej rzeczywistości, aby gospodarka się odradzała.

Podobne zakazy wychodzenia z domów bez wyraźnej przyczyny czy gromadzeń się obowiązują we Włoszech, w Czechach, Francji, Hiszpani.

Oczekiwany stan nadzwyczajny nie został wprowadzony, mamy dalsze obostrzenia.

Pozostanmy w domu! Nie gromadźmy się! Wspomagajmy seniorów! (jm)