Przegląd prasy

Spadek liczby ofiar, jednak dynamika zbyt mała

7 października 2016

Spadek liczby ofiar, jednak dynamika zbyt mała
Fot. Rafał Zambrzycki

W ostatnim dniu 27. posiedzenia Sejm zapoznał się z przedstawionym przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka rządowym dokumentem: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.”. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2015 r. po raz kolejny odnotowano poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W dalszym ciągu wyraźnie zauważalny jest spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych oraz rannych. Wyraźnie słabszą tendencję spadkową wykazuje natomiast liczba ofiar ciężko rannych. Autor dokumentu podkreśla, że pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dynamika postępu w tym zakresie jest ciągle zbyt mała. W dokumencie wskazano, że w ubiegłym roku Polska według wstępnych danych była jednym z nielicznych krajów, w których zanotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Wielkość wskaźnika demograficznego określonego liczbą zabitych/100 tys. mieszkańców uległa dalszemu zmniejszeniu i obecnie wynosi 7,6. Dokument rozpatrzyła Komisja Infrastruktury i wnosi o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawił poseł Grzegorz Woźniak. Poinformowała Kancelaria Sejmu RP. 

(548-33 Fot. Rafał Zambrzycki – Sejm RP)