Przegląd prasy

Urynkowienie czy waloryzacja opłat za badania techniczne?

24 marca 2022

Urynkowienie czy waloryzacja opłat za badania techniczne?
Marcin Barankiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Izby Stancji Kontroli Pojazdów (fot. Jolanta Michasiewicz)

Porozumienie organizacji branży motoryzacyjnej zorganizowało kolejne śniadanie prasowe, dotyczące waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów.

Odbyło się ono 23 marca 2022 roku, o godz. 10:00 w Warszawie (Świetlica Wolności, ul. Nowy Świat 6/12).

Wysokość opłat za badania techniczne nie zmieniła się od 2004 roku. Od 18 lat jest na tym samym poziomie. Nigdy nie była waloryzowana. W obliczu ciągle rosnących kosztów i cen za badania techniczne określonych urzędowo, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów są w potrzasku. Nic nie mogą zrobić.  Przedstawiciele branży po raz kolejny apelowali do rządzących o reakcje. Jak wskazuje Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – Marcin Barankiewicz – Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą z każdej innej branży oprócz badań technicznych, ostatecznie przy rosnących kosztach mogą zwiększyć cenę towaru lub usługi. Ci którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów mogą tylko apelować do ministra właściwego do spraw transportu o waloryzację stawek.

Zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 84a ust. 2, wydając rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania techniczne minister właściwy ds. transportu powinien uwzględnić koszty wykonywanych badań.

- Nadeszła wiosna, zbliża się sezon rowerowy. Według mojej wiedzy ciężko byłoby zrobić przegląd roweru przed sezonem za 98 zł brutto, a tyle właśnie kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego, które jest wykonywane raz w roku – stwierdza Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – Marcin Barankiewicz. Nikogo nie trzeba przekonywać ze samochód jest dużo bardziej skomplikowanym pojazdem niż rower. Nie ma też co porównywać serwisu rowerowego do stacji kontroli pojazdów, jeśli się weźmie pod uwagę w jakie urządzenia wyposażone są skp i ile one kosztują.

Przedstawiciele branży wskazali także, że bardzo często zarzuca się stacjom kontroli pojazdów nierzetelne przeprowadzanie badań, biorąc pod uwagę tylko stwierdzone usterki negatywne. Z danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w 2021 roku przeprowadzono w Polsce 19 516 135 badań technicznych. W 441 927 (2,26%) przypadkach stwierdzono usterki negatywne, ale wykonano także 1 402 659 (7,19%) badań ze stwierdzoną usterką drobną, która zezwala na zakończenie badania z wynikiem pozytywnym. Jeśli się zsumuje usterki drobne i te które kończą się wynikiem negatywnym, to okaże się, że badań ze stwierdzonymi usterkami wykonano 1 844 586 (9,45%). Zdaniem przedstawicieli branży świadczy to o tym, że stacje kontroli pojazdów wykonują powierzone im zadania.

Przedstawione zostały także dane dotyczące aktywnych diagnostów w 2021 roku. Było ich 14 760. Jeśli się weźmie pod uwagę 5443 skp działające na koniec 2021 roku, to średnio na stację przypada 2,7 diagnosty. Przepisy wskazują, że (art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który zatrudnia uprawnionych diagnostów ( co najmniej 2). Przedsiębiorcy nie mają więc zbyt dużego zapasu, a wielu z nich zatrudnia tylko 2 diagnostów, czyli wymagane minimum. Przestają być także atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy, przy stale rosnących kosztach i zamrożonej od 18 lat cenie za badania, mają niewielkie pole manewru jeśli chodzi o oczekiwania płacowe diagnostów, którzy jak każdy konsument odczuwają skutki inflacji, wzrost kosztów i chcieliby zarabiać więcej. Istnieje także obawa, że diagności będą szukali lepiej płatnej pracy w innych branżach. W związku z wojną w Ukrainie brakuje pracowników w branży transportowej, czy budownictwie. Jeśli tam będą lepiej płacić, nie można wykluczyć, że diagności zaczną odchodzić.

Przedstawiciele ministerstwa cały czas argumentują, że lawinowo przybywa nowych stacji, zatem prowadzenie tej działalności musi być opłacalne.  Podawane są  dane dotyczące liczby stacji na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Zdaniem przedstawicieli branży bardziej miarodajne są dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, które dotyczą aktywnych stacji. Jeśli porównamy koniec 2019 r. do końca 2020 r., to przekonamy się, że w tym okresie przybyło 41 stacji okręgowych, a ubyły cztery stacje podstawowe. W sumie przybyło więc tylko 37 SKP, wzrost zaledwie o 0,7%. Według najnowszych danych CEP na koniec 2021 roku były 5443 stacje. Łącznie rok do roku przybyły 64 nowe stacje (39 okręgowych i 25 podstawowych), czyli 1,2%.

Jeśli porówna się dane dot. wydanych nowych poświadczeń do liczby stacji wg. CEP na koniec roku, to w 2020 roku zamknięto 126 stacji (163-37=126), a w 2021 roku zamknięto 52 stacje (116-54=52). To kolejny dowód na to, że w branży skp nastały trudne czasy. Wielu przedsiębiorców decyduje się także na ich zamknięcie i likwidację. Może być tak, że kierowcy będą musieli jeździć dalej na badanie, jeśli w ich miejscowości stacja zostanie zamknięta.

Przedstawiciele branży porównali też ceny badań w kilku krajach europejskich. Kształtują się one następująco:

POLSKA - 21 euro/98 PLN

BELGIA - 60 euro/280 PLN

NIEMCY - 100 a 120 euro/468 a 561 PLN

HOLANDIA - 35 a 60euro/164 a 280 PLN

HISZPANIA - 35 euro/164 PLN Pb oraz za 42 euro/197 PLN ON

FRANCJA - 78 euro/365 PLN Pb/ON, 88 euro/412 PLN GAZ,
80 euro/375 PLN za hybrydę

Cena za badanie techniczne w Polsce jest jedną z najniższych w Europie.

Przygotowane zostały także plakaty (w załączeniu) skierowane do kierowców. Każda stacja kontroli pojazdów będzie mogła je powiesić i informować kierowców o tym, że ceny za badania techniczne nie zmieniły się od 2004 roku.

Gośćmi śniadania byli Pan Dyrektor Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich oraz Pan Mikołaj Kruczyński Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którzy wsparli działania branży w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne. 

Poinformowano także, że 7 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00 w hali 3A podczas pierwszego dnia Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie porozumienie organizacji branży motoryzacyjnej zorganizuje konferencję pt. „Opłaty za badania techniczne – urynkowienie czy waloryzacja? Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.

Uczestnikami spotkania byli:

1. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów.

2. Dekra Polska.

3. Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej.

4. Polski Związek Motorowy.

5. Związek Dealerów Samochodów.

6. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego.

7. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

8. Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów.

9. Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

Źródło: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów