Przegląd prasy

Jest Ministerstwo Cyfryzacji

26 kwietnia 2023

Jest Ministerstwo Cyfryzacji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

I mamy nowe ministerstwo, rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia br. Rada Ministrów utworzyła Ministerstwo Cyfryzacji (2023.781 [kliknij]. Decyzja obowiązuje z dniem 1 maja 2023 r. Stanowisko ministra obejmie Janusz Cieszyński, od 6 kwietnia br. minister cyfryzacji. Zakresu działania nowego resortu jeszcze nie ogłoszono.

Oczywiście było już Ministerstwo Cyfryzacji (powstało po przekształceniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), tamto formalnie funkcjonowało od listopada 2015 do 2020 r. Po jego likwidacji kwestie informatyzacji i pracownicy trafiły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (tytuł Ministra Cyfryzacji objął premier Mateusz Morawiecki), dziś zostaną włączeni do nowego urzędu. - Utworzenie Ministerstwa Cyfryzacji, wraz z przeniesieniem pracowników obsługujących sprawy działu informatyzacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest związane z powierzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej urzędu Ministra Cyfryzacji odrębnie od urzędu Prezesa Rady Ministrów - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Dziś ministrem cyfryzacji jest Janusz Cieszyński, przypomnijmy iż szefami resortu byli: Anna Streżyńska (16 listopada 2015 r.- 9 stycznia 2018 r.), Marek Zagórski (17 kwietnia 2018 r. - 6 października 2020 r. oraz Mateusz Morawiecki (od 6 października 2020 r.). Janusz Cieszyński, w latach 2018-2020 wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za informatyzację sektora, następnie sekretarz stanu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, od kwietnia 2021 wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji, i od 6 kwietnia br. reaktywowano urząd ministra cyfryzacji, na to stanowisko powołany J. Cieszyński.

Zakresu działania nowego resortu jeszcze nie ogłoszono. Trwają prace nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji [kliknij]. (jm)