Przegląd prasy

VI. Krakowskie Dni BRD. Fotoreportaż Magdaleny Leńczowskiej

19 lutego 2019

VI. Krakowskie Dni BRD. Fotoreportaż Magdaleny Leńczowskiej
VI Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019. Kraków, 14-15.2.2019 (fot. Magdalena Leńczowska)

W dniach 14-15 lutego 2019 w Krakowie odbyły się VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019.

Wydarzenie poświęcone było głównie problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego, urządzeniom bezpieczeństwa ruchu oraz zagadnieniom prawnym związanym z wdrożeniami organizacji ruchu.

Poruszano tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych.

W trakcie Forum prelegenci prezentowali wyniki najnowszych badań, co służyło uporządkowaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówiono aspekty praktycznych wdrażanych środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas tegorocznego wydarzenia obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Głównie skupiono się na bezpieczeństwie pieszych, ale zdecydowanie ciekawie prelegenci podeszli do tematu barier w aspekcie ruchu rowerowego oraz motocyklowego.

To, co najbardziej podobało się uczestnikom to możliwość wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadawanie możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości. Zdecydowanie to jedno z najbardziej fachowych i profesjonalnych konferencji w rocznym kalendarzu BRD w Polsce, co widać było zresztą po zaproszonych gościach oraz prelegentach.

Fotoreportaż przygotowała Magdalena Leńczowska