Przegląd prasy

Odbył się "okrągły stół" organizacji branżowych. Komunikat

20 lutego 2019

Odbył się "okrągły stół" organizacji branżowych. Komunikat
Uczestnicy Spotkania Przy Okrągłym Stole - Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych. Modlin, 19.2.2019 r. (fot. Jakub Szadkowski)

19 lutego 2019 r. odbyło się Spotkanie Przy Okrągłym Stole - Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych.

Spotkanie miało związek z zainicjowaną przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polski Klaster Edukacyjny, Społeczną Inicjatywą Nieobojętnych, na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

Zaproszenie skierowano do (w porządku alfabetycznym): Fundacji PL; Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD; Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl; Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Drogowego Świadomy - Bezpieczny; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Polskiej Izby Gospodarczej OSK; Polskiego Klastra Edukacyjnego; Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy; Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy; Stowarzyszenia OSK AUTOS w Łodzi; Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa; Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Toru Modlin.

To pierwsze spotkanie, które zgromadziło tak szerokie spektrum organizacji zrzeszających zarówno instruktorów, jak i egzaminatorów, pracowników administracji, przedsiębiorców oraz fundacje i stowarzyszenia posiadające jako cel statutowy zarówno działania na rzecz uczestników ruchu, jak i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Spotkanie odbyło się w ODTJ “Tor Modlin”.