Przegląd prasy

- Ważnym elementem walki o poprawę brd są zmiany prawne - podkreśla Dariusz Klimczak

24 kwietnia 2024

- Ważnym elementem walki o poprawę brd są zmiany prawne - podkreśla Dariusz Klimczak
Warszawa, 22 kwietnia 2024 r. posiedzenie plenarne KRBRD, przemawia Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i przewodniczący KRBRD (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

W Ministerstwie Infrastruktury w dniu wczorajszym - 22 kwietnia 2024 r. - odbyło się posiedzenie plenarne KRBRD. Głównym przedmiotem obrad była analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. oraz przedstawienie realizowanych i zaplanowanych działań członków. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i przewodniczący KRBRD podkreślił znaczenie działań edukacyjnych oraz inicjowania prac nad tworzeniem i stanowieniem prawa. Mówił: - Ważnym elementem walki o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach są zmiany prawne, które mają za zadanie walkę z najcięższymi przestępstwami drogowymi, a w dłuższej perspektywie wzmocnienie systemu edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Dlatego realizujemy kampanie społeczne i inne działania edukacyjne, które pozwalają zrozumieć, jak duży wpływ na poziom bezpieczeństwa ma zachowanie wszystkich korzystających z dróg. Bardzo ważne jest to, abyśmy nauczyli się ze sobą współpracować i stosowali się do reguł zawartych w Kodeksie drogowym, wtedy będziemy coraz bliżej celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Jak informuje resort infrastruktury, podczas spotkania omówiono priorytety i wyzwania na najbliższe miesiące, w tym dotyczące wychowania komunikacyjnego jako podstawy edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ponadto zaprezentowane zostały propozycje konkretnych zmian w podstawie programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie posiedzenia odbyły się głosowania nad uchwałami dotyczącymi m.in. przyjęcia Programu Realizacyjnego na lata 2024-2025 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 oraz regulaminu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przyjęto także rekomendacje dotyczące wzmocnienia nadzoru nad ruchem drogowym oraz skutecznej wymiany informacji o prowadzonych działaniach w zakresie profilaktyki zagrożeń w ruchu drogowym.

W posiedzeniu oprócz ministra infrastruktury i przewodniczącego KRBRD Dariusza Klimczaka udział wzięli: zastępcy przewodniczącego – wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, a także wiceminister edukacji narodowej Patrycja Piechna-Więckiewicz, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik oraz stali i doradczy członkowie KRBRD.