Przegląd prasy

WORD Katowice. Doroczna, ale też wyjątkowa konferencja dla szkoleniowców

21 października 2017

WORD Katowice. Doroczna, ale też wyjątkowa konferencja dla szkoleniowców
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Katowicach - 19 października 2017 r. na terenie śląskiego EUROCENTRUM s.a. - po raz szósty odbyła się doroczna konferencja poświęcona szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców. Tematy przewodnie zaplanowano jako: technika, taktyka kierowania pojazdem. Jazda energooszczędna. Ergonomia kierowcy i instruktora”. Organizator - oczywiście Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach wraz z Górnośląskim Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia. Zaproszeni to przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia, szkoleniowcy oraz pracownicy administracji samorządowej sprawujący nadzór nad procesem szkolenia. Niestety zabrakło zaproszonego przedstawiciela departamentu transportu Ministerstwa Transportu i Budownictwa, który odwołał swoje przybycie. Na Sali obecni byli inni goście, a wśród nich przedstawiciele WORD Częstochowa i WORD Bielsko-Biała. Też reprezentanci mediów. Zaproszeni - mimo porannych trudności komunikacyjnych - przybyli licznie, sala została wypełniona do ostatniego miejsca. W kuluarach konferencji ofertę zaprezentowali wydawcy. Szczególnie interesująco prezentowało się stanowisko Grupy IMAGE z Warszawy, wydawcy od 28. lat pracującego w branży i dla branży.

Konferencję otworzył Roman Bańczyk dyrektor WORD Katowice oraz Piotr Drapa przewodniczący GSOS. Tematyka spotkania została podzielona i realizowana w ramach paneli: Nr 1. TECHNIKA I TAKTYKA KIEROWANIA, Nr 2 SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE KIEROWCÓW oraz Nr 3. ERGONOMIA ZA KIEROWNICĄ ORAZ POMOC MEDYCZNA. I tak:

* Nowoczesnym metodom szkolenia w zakresie techniki kierowania pojazdem oraz jazdy taktycznej swoje wystąpienie poświęcił Tomasz Talarczyk, egzaminator oraz autor podręczniki z zakresu techniki kierowania.

* Praktycznemu wykorzystaniu zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania w szkoleniu kandydatów na kierowców mówił Wojciech Pasieczny, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, b. radca Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ekspert w zakresie przepisów ruchu drogowego, inicjator wielu akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analizy Wypadków Drogowych. W. Pasieczny w prezentacji przygotował swoje doświadczenia zawodowe, mówił interesująco i dynamicznie o sprawach z pozoru oczywistych, ale tak ważnych dla bezpieczeństwa na drogach, dla naszego bezpieczeństwa. Szczególnie interesujące były przykłady rzeczywistych zdarzeń drogowych.

* Porównania skuteczności manewrów obronnych hamowania i omijania dokonał Krzysztof Tomczak, pełnomocnik WORD Katowice ds. kontaktu z ośrodkami szkolenia kierowców i starostwami. Analizując przyczyny wypadków drogowych zwracał uwagę na wiele istotnych elementów, których świadomość może prowadzić do uniknięcia zdarzenia drogowego. zeń drogowych. Mówił o manewrach obronnych, o taktyce działania, o trafności dokonywanych wyborów, o skuteczności manewrów omijania i hamowania, o urządzeniach wspomagających. Wymieniał najczęściej popełniane przez kierowców błędy itd. itd. Przywołał smutne - wzrostowe statystyki ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

* O ochronie danych osobowych mówiła mec. Barbara Trefoń-Jabłońska reprezentująca Kancelarię Prawną STOPCZYK i WSPÓLNICY oraz Grupę IMAGE. Pani mecenas mówiła przede wszystkim o przepisach podstawowych aktów prawnych tych obowiązujących i oczekujących, omawiała zagadnienia dotyczące zbiorów danych np. kursantów czy pracowników w osk, przypominała o możliwych karach pieniężnych przewidzianych przez ustawodawcę. Odpowiedziała na pytania dotyczące szczegółowych aspektów zagadnienia w świetle obowiązującego prawa.

* Wybrane problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego omawiał Eugeniusz Tomala, egzaminator nadzorujący WORD Katowice. Przywołał autorytety oraz autorów jak Zbigniewa Drexlera, Stanisława Sobonia, szczegółowo analizował orzecznictwo Sądu Najwyższego. Sformułował interesujące wnioski.

* Bieżące problemy w szkoleniu kierowców były tematem wystąpienia Krzysztofa Bandosa, prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Jak mówił prezes - miał zbyt mało czasu na przedstawienie tak wielu problemów środowiska. Osią prezentacji były zapisy Raportu NIK z 2015 r. Punkt po punkcie analizował wnioski raportu. Zaprezentował wnioski PFSSK, w związku z pracami nad projektem nowelizującym ustawę o kierujących pojazdami. W podsumowaniu swojego wystąpienia powiedział: - Czy to jest wszystko o czym warto rozmawiać, dyskutować, analizować i próbować poprawić w ustawie o kierujących pojazdami, na pewno nie. Staram się zwrócić uwagę szkoleniowców i nie tylko, na wg mniej i mojej organizacji PFSS, na istotne zagadnienia. Nie upieramy się, że mamy rację we wszystkim na co zwracamy uwagę. Wielu pewnie będzie miało inne zdanie i macie prawo do tego, zaś ja mam prawo i obowiązek reprezentując około 600 OSK z całego kraju do zgłaszania w Ministerstwie powyższych zagadnień.

* Kontrola i nadzór starosty nad ośrodkami szkolenia kierowców, tak swoją prezentację zatytułowała Beata Szczepankiewicz, reprezentująca Urząd Miejski w Gliwicach. Ze szczelnym zainteresowaniem słuchaczy spotkały się wyniki analizy kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Miasta Gliwice. Wnioski wskazujące na pozytywne zmiany.

* Specyfika udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków drogowych była zaplanowanym tematem wystąpienia Artura Borowicza, dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Ocenię krótko - to prezentacja nadzwyczajna.

* Zastosowanie zasad neurofizjologii i ergonomii w prowadzeniu pojazdów i szkoleniu kierowców, tak brzmiał tytuł prezentacji dr n. med. Jerzego Pieniążka, neurochirurg, ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Specjalista a jednocześnie - jak to mieli okazje odczuć obecni na sali - świetny dydaktyk.

Konferencję podsumował i uczestników pożegnał dyrektor Roman Bańczyk. Dziękował za przybycie i udział, dziękował także swoim pracownikom, organizatorom spotkania, szczególnie Krzysztofowi Tomaczakowi. Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS dziękuje za zaproszenie do udziału w konferencji, która w naszej opinii była spotkaniem wyjątkowym zarówno co do jej meritum, ale taż atmosfery. Gratulujemy i dziękujemy. (jm)

Źródło WORD Katowice