Przegląd prasy

Wybrano nowy zarząd PFSSK

1 kwietnia 2019

Wybrano nowy zarząd PFSSK
Zarząd PFSSK (od lewej) Jan Szymczak (wiceprezes), Marek Stasiak (skarbnik), Krzysztof Bandos (prezes), Jarosław Kliś (sekretarz) i Mirosław Małecki (wiceprezes). (fot. ze zbiorów Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lublinie)

28 marca br. w Łowiczu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Wybrano nowy skład Zarządu, uchwalono stanowisko w sprawie Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

Jak zapisano w statucie organizacji kadencja Władz PFSSK trwa cztery lata i upływa z dniem zwołania sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego ZDS (§ 23 ust.3 lit. b) statutu. Kadencja na lata 2018-2022 została rozpoczęta z dniem 7 kwietnia 2018 r., wówczas w Łowiczu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń wchodzących w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK), w trakcie którego podjęto stosowne decyzje. Zarząd organizacji na 28 marca 2019 r. zwołał Nadzwyczajne Zebranie Delegatów, które tu zacytujmy przywołany już Statut PFSSK: - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie do 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Długość kadencji zarządu nie została więc wydłużona.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PFSSK wybrano skład zarządu na kolejne trzy lata kadencji 2019-2022:

Krzysztof Bandos - prezes,

Mirosław Małecki - wiceprezes,

Jan Szymczak - wiceprezes,

Jarosław Kliś - sekretarz,

Marek Stasiak - skarbnik.

Jak powiedział - przedstawicielowi redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS - prezes Krzysztof Bandos - w skład zarządu wybrano dwóch młodych reprezentantów stowarzyszeń: katowickiego i lubelskiego. - Swoim doświadczeniem chcemy podpowiadać młodym, mającym już inne spojrzenie na XXI wiek - mówił o nowych celach działania stowarzyszeń.

Uchwalono także stanowisko PFSSK w sprawie Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Tekst dokumentu oraz wywiady - z prezesem i nowymi członkami Zarządu - opublikujemy w kolejnych wydaniach. (jm)

Zarząd PFSSK (od lewej) Jan Szymczak (wiceprezes), Marek Stasiak (skarbnik), Krzysztof Bandos (prezes), Jarosław Kliś (sekretarz) i Mirosław Małecki (wiceprezes). (fot. ze zbiorów Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lublinie)