Przegląd prasy

Wydziały Komunikacji w trybie pracy zdalnej

3 listopada 2020

Wydziały Komunikacji w trybie pracy zdalnej
(fot. UML)

Wydziały Komunikacji zamknięte dla interesantów – donoszą media. To wiemy, teraz oczekujemy na decyzję czy będzie wprowadzony tzw. pełny lockdown? Przedstawiciele rządu odpowiadają – nie wykluczamy. To zależy od ilości zachorowań, od każdego z nas na ile poważnie podchodzi do obostrzeń, które zostały wprowadzone. W dniu dzisiejszym oczekiwane jest wystąpienie premiera i informacja w tym zakresie. Tymczasem krótka informacja jak pracuje Wydział Komunikacji, dla przykładu w Lublinie.

Ograniczenia. W dniu wczorajszym 2. listopada 2020 r. Urząd Miasta Lublin poinformował o istotnych zmianach w funkcjonowaniu, ja piszą: w szczególności w zakresie załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji. Generalnie urząd został zamknięty dla interesantów. Dokonano ich w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników - uzasadniają. Wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Zalecany jest kontakt elektroniczny i telefoniczny. - Urząd Miasta Lublin pracuje i realizuje wszystkie zadania z zakresu administracji samorządowej, jednak z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników, zostają wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Zalecamy przede wszystkim kontakt elektroniczny i telefoniczny – informowała Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Jak złożyć dokumenty? Mają one być składane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zaś w przypadku spraw z zakresu Wydziału Komunikacji przez stronę www.esp.pwpw.pl lub www.obywatel.gov.pl w zależności od rodzaju sprawy, jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany; za pośrednictwem operatora pocztowego; w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu. Przewidziano także tryb pilny załatwiania spraw i w tym celu w określonych miejscach udostępnione zostały specjalne skrzynki, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach. Płatności mają być realizowane za pośrednictwem Platformy Elektronicznej. W minimalnym zakresie prowadzona będzie także bezpośrednia obsługa interesantów. Pracownicy Wydziału Komunikacji będą informowali mieszkańców o sposobie i terminie załatwienia sprawy telefonicznie lub drogą e‑mail.

Rozporządzenie o pracy zdalnej urzędów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1931) dotyczące pracy zdalnej urzędów obowiązujące 3. listopada zostało opublikowane w poniedziałek. Rozwiązanie takie planowane jest na razie na dwa najbliższe tygodnie, ale z możliwością jego wydłużenia. O przechodzenie na pracę zdalną wszystkich jednostek administracji publicznej apelował już w miniony piątek premier Mateusz Morawiecki. Zalecał, aby wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać swojej pracy stacjonarnie, wykonywali ją przez co najmniej dwa tygodnie w domach.

Zacytujmy fragment przywołanego rozporządzenia: „§ 24a. 1. Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 2. Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.” (jm)