Legislacja

Ograniczenie liczby pasażerów także w samochodach prywatnych

4 listopada 2020

Ograniczenie liczby pasażerów także w samochodach prywatnych
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

W minibusach (przeznaczonych do przewozu 8 i 9. osób łącznie z kierowcą) – także prywatnych – ograniczono ilość przewożonych pasażerów. Limit jadących w tym samym czasie to nie więcej niż połowa miejsc siedzących. Z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie – w tej sytuacji limit nie obowiązuje, mogą być zajęte wszystkie miejsca.

W miniony poniedziałek opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1931). Jak to zostało policzone, to już 37. rozporządzenie nowelizujące tekst pierwotny. W tym najnowszym wśród zmian pomieszczono nowe obostrzenia dotyczące przewozu osób w samochodzie – także prywatnym. Obowiązujące już ograniczenia dotyczą busów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu 8 i 9 osób. W § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1758) w ust. 1 pkt 3 czytamy: "3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.", z wyłączeniem: "2c. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.". Ograniczenie nie dotyczy również pojazdów transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. I już znajdujemy komentarze: Oznacza to, że w mniejszym samochodzie może razem jechać nawet 5 lub 7 obcych sobie osób, a w dużym 9-osobowym busie – najwyżej 4.

I kilka przypomnień:

* dotychczas ograniczenia dotyczące liczby pasażerów dotyczyły transportu publicznego oraz wszystkich autobusów. W nich mogło być jednocześnie zajętych połowa miejsc siedzących, albo 30 proc. sumy wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jedoczesnym pozostawieniu co drugiego wolnego miejsca siedzącego;

* w komunikacji publicznej obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa;

* zniesiono obowiązek zakrywania ust i nosa dla pasażerów prywatnych samochodów, także w przypadku osób niezamieszkujących wspólnie;

* wprowadzano obowiązek zakrywania ust i nosa dla rowerzystów. (jm)