Przegląd prasy

Wyniki kontroli na drogach krajowych

12 stycznia 2017

Wyniki kontroli na drogach krajowych
(fot. J. Michasiewicz)

W 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, przeprowadził kontrolę organizacji ruchu na wybranych odcinkach dróg krajowych. Łącznie skontrolowano prawidłowość organizacji ruchu na 2350 km dróg krajowych. Kontrola organizacji ruchu objęła drogi w województwach: podkarpackim (droga krajowa nr 28 i 77); małopolskim (droga krajowa nr 7, 28 i 79); świętokrzyskim (droga krajowa nr 9, 73, 74 i 77); mazowieckim (droga krajowa nr 7, 50 i 62); kujawsko-pomorskim (droga krajowa nr A1, 10, 15 i 25); wielkopolskim (droga krajowa nr A2, 10, 11 i 92); łódzkiem (droga krajowa nr A2, 60, 91, 92 i 70).

Podczas kontroli stwierdzono 162 uchybienia w organizacji ruchu, dotyczące warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków ich umieszczania na drogach (71 w II kwartale 2016 r. oraz 91 w IV kwartale 2016 r.). Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad do końca 2016 r. usunął 47 z 71 uchybień zgłoszonych do usunięcia w II kwartale 2016 r. Pozostały do usunięcia 24 uchybienia, zgłoszone do GDDKiA w II kwartale 2016 r. oraz 91 uchybień zgłoszonych do usunięcia w IV kwartale 2016 r.

Usunięcie uchybień ujawnionych podczas kontroli skutkuje wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, a także w czasowej organizacji ruchu na drogach, na których prowadzone były roboty drogowe, lub które objęte były przebudową.

Wprowadzone przez organ zarządzający ruchem (GDDKiA) zmiany gwarantują pozytywny wpływ, zarówno na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i odpowiedni standard oznakowania drogowego. Kontrole organizacji ruchu na drogach krajowych będą prowadzone przez resort infrastruktury i budownictwa również w kolejnych latach.