Przegląd prasy

XI edycja kampanii BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI!

11 października 2019

XI edycja kampanii BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI!
Inauguracja XI edycji kampanii społecznej BĄDŹMY RAAZEM BEZPIECZNI. Wojciech Bartelski, prezes Zarządu Tramwajów Warszawskich. Warszawa, 10 października 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz) [kliknij]

W dniu wczorajszym Tramwaje Warszawskie zainaugurowały XI. edycję kampanii społecznej pn. BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI! Tym razem jest ona skierowana do kierowców. Przeprowadzono kompleksowe badanie społeczne, badając postawy stołecznych kierowców do wybranych elementów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tak – jak to ocenia Instytut Badawczy IPC:

* Tylko 69% warszawiaków deklaruje, że przestrzega przepisów ruchu drogowego.

* Aż 85% badanych kierowców przyznaje, że zdarzyło im się rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem, 64% – pisało wiadomości, 57% – robiło zdjęcia/nagrywało filmy.

* Aż 50,4% badanych uważa, że rozmowa przez telefon w trakcie jazdy jest dopuszczalna lub dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach.

* 60,8% badanych kierowców przyznaje, że zdarzyło im się przejeżdżać na czerwonym.

* Tylko 32,5% osób nie ma obaw w związku z udzielaniem pierwszej pomocy.

I wniosek podstawowy - choć ostateczne wyniki badania zostaną oficjalnie ogłoszone w listopadzie br. - ważna jest systematyczna i konsekwentna edukacja wszystkich uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa.

W tegorocznej edycji kampanii spółka Tramwaje Warszawskie chce zwrócić uwagę dorosłych mieszkańców stolicy na kwestie bezpiecznego przemieszczania się samochodem po Warszawie, zwłaszcza w kontekście przestrzegania przepisów i uważania na ruch tramwajowy, nieużywania smartfonów w trakcie prowadzenia pojazdów oraz dawania dobrego przykładu dzieciom. Będąc liderem na rynku miejskiego transportu publicznego w Polsce, chcemy wyznaczać zarówno sobie samym, jak i swoim partnerom, najwyższe standardy postępowania w każdym obszarze naszej działalności. Dlatego po dużym sukcesie zeszłorocznej edycji - edukacyjny spot „Odłóż smartfon i żyj!” wyświetlono na Facebooku i portalu YouTube ponad 2 mln razy, w mediach pojawiło się prawie 300 powiązanych z akcją publikacji - w tym roku postanowiliśmy pójść krok dalej i stworzyć kompleksowe badanie społeczne, przedstawiające postawy warszawiaków względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki pozyskanej z niego wiedzy, będziemy w stanie lepiej edukować i promować prawidłowe zachowania – mówi Wojciech Bartelski, prezes Zarządu Tramwajów Warszawskich.

Jak się dowiadujemy - elementem zaczynającej się kampanii będą nie tylko badania opinii publicznej, pozwalające na lepsze zdiagnozowanie problemu oraz wypracowanie najbardziej efektywnych środków zaradczych, ale także warsztaty dotyczące ćwiczenia uważności pt. „Uzależnieni od smartfonów” dla młodzieży szkolnej, organizowane we współpracy z Fundacją ZenDriving warsztaty „Inteligentne miasto” przygotowywane z Urzędem Komunikacji Elektronicznej czy materiały edukacyjne dla rodziców i szkół. Tramwaje Warszawskie nawiązały również współpracę z siecią stacji benzynowych Shell, w jej ramach zostanie rozdanych 100 tysięcy naklejek „Odłóż smartfon i żyj”, czy też z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego i ośrodkami szkoleń kierowców. Spółka nie zapomina również o sprawdzonych sposobach ostrzegania pieszych przed wejściem na pasy będąc wpatrzonym w smartfona - burmistrz każdej warszawskiej dzielnicy otrzyma szablony do tworzenia na przejściach napisów ostrzegawczych „Odłóż smartfon i żyj”. Zostaną one przekazane do szkół, a napisy przy przejściach pod baczną kontrolą nauczycieli, wykonają sami uczniowie jako element kampanii edukacyjnej.

Prowadzona przez Tramwaje Warszawskie od ponad dekady kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń oraz konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań. Partnerami tegorocznej edycji są: Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd m. st. Warszawy, Wydziały Oświaty, Burmistrzowie stołecznych dzielnic, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska w Warszawie, Komenda Straży Pożarnej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Zen Driving, Partnerstwo dla Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Shell Polska.

(grafika - Tramwaje Warszawskie - materiały prasowe)

W trakcie inauguracji o celach tegorocznej kampanii mówił prezes Wojciech Bartelski. Wyniki przeprowadzanych przez Instytut Badawczy IPC badań postaw kierowców zaprezentowała Paulina Niedopytalska. Następnie odbyła się niezwykle interesująca debata ekspercka. Jej moderatorem był Wojciech Pasieczny, biegły sądowy, ekspert brd, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Do udziału w niej zostali zaproszeni: mł. insp. Piotr Jakubczak, Wydział Drogowy Komendy Stołecznej Policji, Marcin Kozoń, dyrektor nadzoru ruchu spółki Tramwaje Warszawskie; zastępca dyrektora WORD Warszawa Tomasz Matuszewski; koordynatorka merytoryczna, trenerka, psycholog w Fundacji ZenDriving Magdalena Mazurkiewicz; psycholog dr Ewa Odachowska z Instytutu Transportu Samochodowego; doradca ds. zewnętrznych w Shell Polska Anna Papka. O wypowiedź zostali poproszeni także: wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratowniczych Jacek Mackiewicz i zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola Robert Rafałowski.

Organizatorzy do udziału w spotkaniu inauguracyjnym zaprosili dzieci i młodzież szkolną wraz z opiekunami. Może w kolejnych latach właśnie ci uczestnicy zostaną zaproszeni także do debaty. (jm)