Przegląd prasy

Za mandat płacimy kartą

6 sierpnia 2020

Za mandat płacimy kartą
(fot. Policja pl)

Pamiętaj! Jeżeli popełniłeś wykroczenie w ruchu drogowym masz możliwość uiszczenia opłaty za nałożony mandat karny przy pomocy terminala płatniczego – przypomina Policja Mazowiecka.

Przypominamy:

- policjanci ruchu drogowego zazwyczaj posiadają w radiowozie terminal płatniczy, za pomocą którego można uiścić grzywnę nałożoną w postaci mandatu karnego;

- grzywnę można uiścić używając tylko swojej karty;

- płatność z tytułu nałożonej grzywny nie może być dzielona tzn.: niedopuszczalne jest przyjęcie należności za jeden mandat w dwóch transakcjach, jak również łączenie płatności gotówką z formą bezgotówkową;

- jeżeli osoba wyrazi taką wolę policjant zawsze wyda potwierdzenie dokonania płatności;

- dokonując opłaty za pośrednictwem terminala płatniczego nie poniesiecie Państwo żądnych dodatkowych kosztów związanych z tą transakcją;

- uiszczając grzywnę za pośrednictwem terminala płatniczego unikniecie Państwo ewentualnej egzekucji niezapłaconej grzywny przez Urząd Skarbowy.

Słowa kluczowe mandaty policja