Legislacja

Nadal czekają na ustanowienie Dnia Instruktora!

7 sierpnia 2020

Nadal czekają na ustanowienie Dnia Instruktora!
(fot. red. L-INSTRUKTOR)

7. SIERPNIA!

Polscy instruktorzy nauki jazdy 7. sierpnia uznali za swoje święto - DZIEŃ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY. Niestety, wykonujący ten tak niełatwy i niebezpieczny zawód, nadal czekają na wpisanie ich święta do oficjalnego katalogu świąt branżowych.

Nauczyciele jazdy mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zasługują, by ich trud zauważyć i docenić. Dzień 7 sierpnia jest okazją do refleksji nad misją instruktora. Apelujemy do Marszałka Senatu RP o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych – taki apel przedstawiciele środowiska podpisali podczas tzw. FORUM 7. SIERPNIA, które odbyło się w siedzibie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Właśnie FORUM 7. SIERPNIA podjęło starania o zapoznanie społeczeństwa z tą ideą. Wcześniej – w roku 2016 – przedstawiciele środowiska ogłosili DELARACJĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, następnie w roku 2017 – DEKLARACJĘ DOBREJ ROBOTY. Obie w tracie kolejnych – tak ważnych wydarzeń jakimi są kongresy instruktorów nauki jazdy. Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym, współorganizator Kongresów Instruktorów Nauki Jazdy informowała: - Społeczność kongresu wspiera starania ustanowienie dnia 7. sierpnia „Dniem Instruktora Nauki Jazdy”. PFSS podjęła proceduralne starania. Petycja trafiła do Senatu RP.

Chcieliby, aby to był właśnie dzień 7. sierpnia, albowiem właśnie tego dnia 2014 r. zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do rządowego wykazu zawodów.

Środowisko szkoleniowców nauki jazdy w oficjalnym ustanowieniu ICH ŚWIĘTA nadal widzi szansę i uznanie. Szansę na: integrację środowiska; na szacunek, społeczne docenienie znaczenia ich misji; na podniesienie jakości pracy. Uznanie za profesjonalne i godne wykonywanie tego zawodu.

Czekają na tę szansę!

***

7. sierpnia 2020 r. wszystkim instruktorom i każdemu z osobna życzymy wspaniałego – mimo trudnego czasu epidemii - DNIA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY.

Przyjmijcie życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych, wyrozumiałości i zadowolenia z kursantów.

Dziękujemy za Wasze codzienne starania dla naszego bezpieczeństwa na polskich drogach.

(jm)