Przegląd prasy

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

21 lipca 2020

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Resort klimatu przygotowuje informację i odpowiedzi na pytania: Czy Ministerstwu Klimatu znany jest problem szkodliwego zanieczyszczenia środowiska hałasem? Czy Ministerstwo Klimatu podjęło bądź zamierza podjąć odpowiednie programy, mające w zamierzeniu zmniejszyć poziom szkodliwego zanieczyszczenia środowiska hałasem? Jeżeli tak - jakie środki finansowe planuje się na to przeznaczyć i na czym miałyby polegać takie programy?

Problem na uboczu. Sprawa przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska hałasem jest jednym z tematów w debacie publicznej w ostatnich latach. Podobnie jak kwestie szeroko rozumianej ochrony środowiska - m.in. czystości powietrza, czystości wody i innych podobnych. - Mniej znanym, chociaż również poważnym problemem jest tzw. zanieczyszczenie hałasem, w szczególności dotkliwe w środowiskach miejskich. Jest to problem często trudno dostrzegalny, pozostający niejako na uboczu, ale mający równie poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi - piszą autorki pytań.

Mała statystyka. Europejska Agencja Środowiska w swoim raporcie z 2020 roku wskazuje, że szkodliwe zanieczyszczenie hałasem powoduje 12.000 przedwczesnych zgonów i przyczynia się do wystąpienia 48.000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca (spowodowanej zwężeniem tętnic serca) rocznie w całej Europie. Około 22 miliony osób cierpi z powodu przewlekłej, znacznej uciążliwości hałasu, a 6,5 miliona osób - przewlekłych, znacznych zakłóceń snu. W krajach Unii Europejskiej ponad 100 milionów osób może każdego dnia doświadczać długotrwałego, utrzymującego się przez cały dzień i noc hałasu przekraczającego 55 decybeli. Takie natężenie hałasu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Zacytujmy także opinię: - Sytuacja w Polsce - w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej - jest stosunkowo przyzwoita, ale problem jest widoczny i wymaga podjęcia odpowiednich działań. O ile w pewnych sytuacjach przeciwdziałanie nadmiernemu hałasowi musi spaść na samorządy, o tyle wprowadzenie odpowiednich ogólnopolskich działań na pewno byłoby dla nich bardzo korzystne.

Czy będą działania? (jm)