hałas komunikacyjny
Głośna muzyka w aucie
Legislacja

Głośna muzyka w aucie

8 lipca 2024

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji zgłoszona została interpelacja poselska w sprawie możliwości zmiany przepisów prawa w odniesieniu do słuchania głośniej muzyki podczas prowadzenia samochodu, co może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruch drogowego z powodu rozproszenia kierowcy. Czy będzie kara? Przywołano przypadki, w których nie udzielono pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, przez co doszło do wypadków.

Zanieczyszczenie hałasem
Ekspert wyjaśnia

Zanieczyszczenie hałasem

23 sierpnia 2023

Hałas, stało się znaczącym wyzwaniem współczesnego świata. Powoduje szereg niechcianych konsekwencji zdrowotnych, a rozwijająca się infrastruktura ma w tym istotny udział. Akustyczne mapy drogowe promienieją od nasyconych barw obrazujących wzrosty natężenia ruchu, jednak czy rzeczywiście to pojazdy mają największy udział w „produkcji” hałasu? 

Ekrany akustyczne: kiedy, gdzie i dlaczego?
Ekspert wyjaśnia

Ekrany akustyczne: kiedy, gdzie i dlaczego?

28 września 2022

GDDKiA jest zobowiązana do działania zgodnie z przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami właściwych organów, rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawą Prawo ochrony środowiska i zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Hałas komunikacyjny - propozycja regulacji
Legislacja

Hałas komunikacyjny - propozycja regulacji

13 kwietnia 2022

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła nowe propozycje przepisów dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska będą określali jego wysokość. Zaakceptowano projekt nowelizacji - Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Mieszkańcy chcą decydować w sprawie lokalizacji ekranów akustycznych
Legislacja

Mieszkańcy chcą decydować w sprawie lokalizacji ekranów akustycznych

24 lutego 2022

Już wielokrotnie składane były różnorodne apele w sprawie ekranów akustycznych. Jedni chcą, inni wprost przeciwnie. Jedni oceniają, iż jest ich nadmiar, inni wskazują gdzie trzeba je postawić. Tym razem o zmianę przepisów dla zwiększenia roli mieszkańców w procesie przygotowującym budowę i usytuowanie ekranów przy drogach i innych szlakach komunikacyjnych wystąpiła do ministra infrastruktury grupa posłów.

Fotoradary akustyczne/przeciwhałasowe
Przegląd prasy

Fotoradary akustyczne/przeciwhałasowe

10 stycznia 2022

W ubiegłym tygodniu w Saint-Lambert-des-Bois pod Paryżem uruchomiono pierwsze fotoradary dźwiękowe nowej generacji (wyposażone w mikrofony i kamery 360°C). Trzy radary, będą odpowiedzialne za pomiar hałasu emitowanego przez samochody i jednoślady. Od dwóch lat testowano takie fotoradary w odniesieniu wyłącznie do motocyklistów.

W Paryżu ograniczenie prędkości do 30 km/godz.
Przegląd prasy

W Paryżu ograniczenie prędkości do 30 km/godz.

13 lipca 2021

Paryż, stolica Francji i jednocześnie najbardziej zaludnione miasto tego kraju w – liczba mieszkańców 2153 tys. cała obszar metropolitalny łącznie zamieszkuje ok. 12 mln osób. Miasto masowo odwiedzane przez turystów z całego świata. A więc ruch drogowy wyjątkowej skali. I właśnie to miasto zapowiedziało ograniczenie prędkości do 30 km/godz. Na większości ulic.

Chcą kolejnych ekranów akustycznych: „STOP HAŁASOWI”; „#ekrany dla POW”…
Przegląd prasy

Chcą kolejnych ekranów akustycznych: „STOP HAŁASOWI”; „#ekrany dla POW”…

28 stycznia 2021

Czy ekranów akustycznych przy drogach jest zbyt wiele? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzasadnia, iż nie mogła ich wybudować mniej lub więcej, zmienić ich lokalizację czy wysokość. – Zabezpieczenia powstały w oparciu o wydane decyzje, postanowienia i pozwolenia – konkluduje. Mieszkańcy okolic południowej obwodnicy Warszawy Mówią: - Nie da się wytrzymać w takich warunkach. Apelują o kolejne ekrany akustyczne.

Minimalizacja hałasu - informacja Rafała Webera
Legislacja

Minimalizacja hałasu - informacja Rafała Webera

5 października 2020

Grupa posłów sugerowała podjęcie działań w celu perspektywicznie eliminacji, a przynajmniej minimalizacji. Interpelacja zaadresowana została do resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz do resortu infrastruktury. W imieniu ostatniego z wymienionych, w zakresie jego właściwości, odpowiedzi udzielił Rafał Weber.

W sprawie minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego
Legislacja

W sprawie minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego

23 września 2020

Do ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zaadresowane zostały propozycje i pytania dotyczące spraw minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego. Autorzy wystąpienia sugerują ministrom podjęcie działań w celu perspektywicznie eliminacji, a przynajmniej minimalizacji problemu ponadstandardowego hałasu samochodowego i motocyklowego.

Tzw. zanieczyszczenie środowiska hałasem - informacja Ministerstwa Klimatu
Przegląd prasy

Tzw. zanieczyszczenie środowiska hałasem - informacja Ministerstwa Klimatu

28 lipca 2020

Ministerstwo Klimatu przygotowało informację w odpowiedzi na poselskie pytanie o działania na rzecz przeciwdziałania tzw. zanieczyszczeniu środowiska hałasem. To ważna kwestia, która cyklicznie wraca do debaty publicznej. Pamiętajmy o hałasie komunikacyjnym i jego uciążliwościach. Eksperci mówią o tendencji narastającej.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem
Przegląd prasy

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

21 lipca 2020

Resort klimatu przygotowuje informację i odpowiedzi na pytania: Czy Ministerstwu Klimatu MK znany jest problem szkodliwego zanieczyszczenia środowiska hałasem? Czy MK podjęło bądź zamierza podjąć odpowiednie programy, mające w zamierzeniu zmniejszyć poziom szkodliwego zanieczyszczenia środowiska hałasem? Jeżeli tak - jakie środki finansowe planuje się na to przeznaczyć i na czym miałyby polegać takie programy?

Hałas komunikacyjny. Ustawa podpisana
Legislacja

Hałas komunikacyjny. Ustawa podpisana

16 października 2019

27 września br. do Kancelarii Prezydenta RP przesłana została uchwaloną przez Sejm 30 sierpnia i przyjętą bez poprawek przez Senat RP ustawę o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. 14 października Prezydent RP podpisał akt. 

Hałas pod kontrolą
Legislacja

Hałas pod kontrolą

9 września 2019

Na podpis prezydenta RP oczekuje uchwalona 30 sierpnia br. ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Był to projekt rządowy dotyczący transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49 WE PE i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Czy dzięki przebudowie dróg część ekranów może być zdemontowana?
Przegląd prasy

Czy dzięki przebudowie dróg część ekranów może być zdemontowana?

20 marca 2019

Posłanka Bożena Kamińska w zapytała ministra infrastruktury o ekrany akustyczne przy autostradzie A2. Podróżując samochodem chce ona podziwiać piękno naszego kraju, a tu niestety ekrany dźwiękochłonne. 

Czy mamy nadmiar ekranów akustycznych?
Legislacja

Czy mamy nadmiar ekranów akustycznych?

8 lutego 2019

Poseł Grzegorz Furgo. I zadał pytanie o to, czy planowana jest weryfikacja ich lokalizacji np. przy pracach remontowych, czy związanych z przebudową dróg. W imieniu ministra odpowiada Andrzej Bittel.

Też ciszej na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym
Legislacja

Też ciszej na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym

17 października 2018

W dniu dzisiejszym, 17. października 2018 r. – w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (2018.1876).

Na terenach niezabudowanych ekranów już nie będzie
Legislacja

Na terenach niezabudowanych ekranów już nie będzie

5 sierpnia 2015

(521-52 fot. jola michasiewicz) Uchwalona ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska tzw. ustawa antysmogowa zawiera również przepisy dotyczące zabezpieczenia przed hałasem. Ochronie mają podlegać tylko faktycznie użytkowane tereny, a nie dopiero zaplanowane do...

Cierpimy z powodu hałasu drogowego, a on stale wzrasta
Przegląd prasy

Cierpimy z powodu hałasu drogowego, a on stale wzrasta

7 maja 2015

Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych wpływających na obniżenie jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Europy. Według danych Europejskiej Agencji Środowiskowej przynajmniej 110 mln Europejczyków cierpi z powodu hałasu drogowego, a jego poziom stale...

Dobry i zły hałas a prędkość
Przegląd prasy

Dobry i zły hałas a prędkość

17 września 2014

(503-49) Badania wykazują, że hałas silnika ma wpływ na prędkość, z jaką jedzie kierowca. Gdy kierowca nie słyszy natężenia pracy silnika, jeździ szybciej i znacznie zaniża szacowaną przez siebie prędkość, z jaką się porusza*. A jak wpływa na prowadzących pojazdy...