Przegląd prasy

KOLEJNE ZMIANY! Departamentem Transportu pokierują kobiety

18 maja 2022

KOLEJNE ZMIANY! Departamentem Transportu pokierują kobiety
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Ministerstwie Infrastruktury dalsze zmiany! Od minionego poniedziałku obowiązuje nowa organizacja w Departamencie Transportu Drogowego. Według aktualnego stanu dyrektorem jest Renata Rychter, natomiast jej zastępcami: Aldona Wieczorek i Olga Tworek. I nie są to wszystkie zmiany.

Jak oficjalnie zostało potwierdzone, od 16 maja br. nastąpiła kolejna zmiana w kierownictwie Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Do dotychczasowego składu kierownictwa DTD: Renata Rychter - dyrektor oraz Aldona Wieczorek - zastępca dyrektora dołączyła Olga Tworek - nowa zastępca dyrektora, która wymieniła na tym stanowisku Krzysztofa Tomczaka.

Olga Tworek od 2011 r. pracowała w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. W latach 2013-2017 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat i Biurze Prawnym, a od kwietnia 2017 r. zajmowała stanowisko Dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego. Z dniem 18 stycznia 2018 r. zaczęła pełnić obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Kolejną zmianą przeprowadzoną w resorcie jest korekta organizacyjna polegająca na połączeniu dwóch wydziałów departamentu. Także od 16 maja br. naczelnikiem Wydziału ds. czasu pracy kierowców oraz uprawnień do kierowania została - Anna Kowalczyk. (jm)

Słowa kluczowe Ministerstwo Infrastruktury