Przegląd prasy

Związek Województw RP w sprawie kursów reedukacyjnych

27 maja 2022

Związek Województw RP w sprawie kursów reedukacyjnych
Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - 19 maja 2022 r. [kliknij] (fot. screen)

Obradował Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jedną z rozpatrywanych kwestii był projekt dotyczący kursów reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

19 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego [kliknij]. Jak się dowiadujemy omawiany był m.inn. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego [kliknij].

Przypomnijmy - jak wcześniej informowaliśmy [kliknij] - projekt określa szczegółowy program 28-godzinnego kursu, realizowanego podczas 4 dni powszednich. Kurs przeprowadzany jest przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i obejmuje w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Projekt rozporządzenia określa również opłatę za kurs w wysokości 500 zł oraz zmienia wzór zaświadczenia o jego ukończeniu.

Z komunikatu opublikowanego po obradach Zespołu dowiadujemy się, iż Związek Województw RP postuluje podwyższenie opłaty za kurs reedukacyjny. Czytamy: „Wysokość na tym poziomie jako maksymalna została ustalona w 2011 r. i obowiązuje od 2013 r. Tymczasem, jak zauważa Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, którego argumenty podziela ZWRP, sama tylko inflacja spowodowała, że wysokość tej kwoty obniżyła się o 20 proc. i nie pozwala na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursu reedukacyjnego w proponowanym wymiarze. Ponadto opłata powinna mieć charakter resocjalizacyjny, dlatego musi być dotkliwa.

Jak ustalono - odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządów województw z przedstawicielami resortu infrastruktury w tym temacie. Nasza redakcja poprosiła o rozmowę uczestnika obrad Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentującego Związek Województw RP - Tomasza Sobieraja, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Zapytamy o wymienione, ale także wiele innych ważnych kwestii związanych z kursem reedukacyjnym, jednego z ważnych elementów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (jm)