Pytania i odpowiedzi

Znak nielegalny sąd jednak skazuje - donosi „Gazeta Wrocławska”

8 lutego 2018

Znak nielegalny sąd jednak skazuje - donosi „Gazeta Wrocławska”
„Gazeta Wrocławska” – Marcin Rybak. „Sąd skazał kierowcę za złe parkowanie na zielonej kopercie. Są legalne czy nie?” (kliknij)

Jak doniosła „Gazeta Wrocławska” w dniu 1 lutego br. sąd wydał wyrok (tzw. wyrok nakazowy bez rozprawy, jeżeli skazany złoży sprzeciw rozpocznie się proces) skazujący za parkowanie pojazdu na zielonych kopertach - ul. Łaciarska - zarezerwowanych dla aut elektrycznych z miejskiej wypożyczalni.

Wyrok sądu. Dowiadujemy się, iż Rafał G. został uznany winnym wykroczenia i skazany na 100 zł grzywny plus 80 zł kosztów i opłaty sądowej (przypomnijmy kierowca nie przyjął mandatu straży miejskiej wskazując na niezgodne z prawem oznaczenia). A „tymczasem wojewoda wciąż podkreśla, że zielone koperty wymalowane we Wrocławiu na polecenie ratusza są nielegalne. Bo formalnie nie są żadnym znakiem drogowym. Tego samego zdania jest ministerstwo infrastruktury i wielu prawników”. Dziennik sprawdził – Urząd Wojewódzki podtrzymuje opinię w tej sprawie. Przypomnijmy jesienią ubiegłego roku miasto przeznaczyło i wyznaczyło 200 miejsc parkingowych dla miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych. Przywilej do bezpłatnego parkowania na nich miały mieć samochody elektryczne z tejże wypożyczalni. I tu pojawił się problem prawny. Resort infrastruktury potwierdził, iż koperta to znak drogowy o symbolu P-20 i musi wyglądać w sposób określony w stosownym rozporządzeniu. Namalowane we Wrocławiu koperty wielokrotnie nie spełniały tych warunków. Wojewoda Paweł Hreniak nakazał zmianę znaków. Ta nastąpiła, ale tylko częściowo (uzupełniono oznakowanie o skrów „MWSE”), nadal niezmienny został kolor zielony. Dziennikarze konkludują: „Co teraz? Ano nic. Wojewoda uznaje sprawę za zakończoną. Zrobił wszystko, na co zezwala mu prawo. „Dokonał oceny spornej organizacji ruchu w zakresie jej zgodności z przepisami” - informuje biuro prasowe Urzędu. Wojewoda nie ma kompetencji, by sprawę tę przekazać sądowi administracyjnemu. Zielony kolor to ostatnie zastrzeżenie do kopert Vozilli. Poza tym oznakowanie „jest czytelne, jednoznaczne i nie powinno stwarzać żadnych problemów z odbiorem swej treści przez wszystkich uczestników ruchu” - przekonuje Urząd Wojewódzki.” Sprawa znajdzie swój ciąg dalszy jeżeli skazany wniesie odwołanie.

Obowiązujące przepisy:

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak P-20 "koperta" wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów – Rozdział 4. Znaki drogowe poziome. § 90 ust. 4 (2002.170.1373 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Załącznik nr 2. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach. Pkt 5 znaki uzupełniające, ppkt 5.2.6. stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”. (2003.220.2181 z późn. zm.).

Rzecznik wyjaśnił: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zareagowało natychmiast. Na łamach „Gazety Wrocławskiej” znajdujemy następującą wypowiedź: Malowane we Wrocławiu koperty to nie są znaki drogowe, kierowców więc nie obowiązują. o jak mają wyglądać poszczególne znaki na polskich drogach, ustala w swoim rozporządzeniu właśnie minister infrastruktury. A obowiązujące dziś rozporządzenie mówi jasno, że koperty na jezdniach - czyli tak zwane zastrzeżone miejsca parkingowe - powinny być białe (lub żółte jeśli mają charakter tymczasowy), mają mieć konkretne wymiary, a wewnątrz powinny mieć umieszczony napis lub numer wysokości 32 cm, określający dla kogo dane miejsce jest przeznaczone. Koperty dla niepełnosprawnych powinny mieć symbol osoby niepełnosprawnej, a jezdnia pod nimi powinna być niebieska. Przed kopertą może być umieszczony dodatkowy, pionowy znak. Ale nie musi. W przepisach nie ma mowy o kopertach z zielonym trójkątem. Czy więc kierowca ma prawo na niej parkować? Zdjęcie nowych wrocławskich kopert przesłaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. To odpowiada stanowczo: to nie są znaki drogowe. - To oznakowanie nie jest zgodne ze wzorem znaków drogowych, a zatem nie powinno występować w organizacji ruchu - komentuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Podobnie twierdzi komisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przyznaje, że koperty z zielonym trójkątem w kodeksie drogowym nie ma. Według niego, żeby znak był prawidłowy, musi być na nim odpowiednia adnotacja, zgodna z przepisami. Czy wyjściem może być też oznakowanie pionowe?

Nasze pytanie: To właściwie kogo obowiązują te przepisy? A kogo nie obowiązują! (jm)