Przegląd prasy

Zielone koperty jednak do likwidacji

20 listopada 2017

Zielone koperty jednak do likwidacji
„Gazeta Wrocławska” - Malwina Gadawa: „Wojewoda: Zielone koperty we Wrocławiu do likwidacji” (kliknij)

Jak donosi „Gazeta Wrocławska” - „Dwieście kopert z zielonym trójkątem, które wyznaczają miejsca zarezerwowane dla samochodów z miejskiej wypożyczalni aut elektrycznych ma zniknąć z parkingów w centrum Wrocławia. To polecenie wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Nie przyjął on tłumaczeń urzędników Rafała Dutkiewicza i uznał, że wymalowane na ich polecenie zielone koperty są niezgodne z prawem.”

Przypomnijmy - w październiku br. we Wrocławiu na ulicach pojawiły się koperty wypełnione zielonym tłem. Tak przygotowywano miejsca do parkowania pojazdów miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych. Nasza redakcja wyraziła wątpliwości co do uzasadnienia prawnego stosowania takich rozwiązań. Wątpliwość szybko rozstrzygnięta została w stanowisku resortu infrastruktury. O tym, iż malowane we Wrocławiu koperty nie są znakami drogowymi - mówił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MIB. Przypominał, iż obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie jasno określa, że koperty na jezdniach - czyli tak zwane zastrzeżone miejsca parkingowe - powinny być białe (lub żółte jeśli mają charakter tymczasowy), mają mieć konkretne wymiary, a wewnątrz powinny mieć umieszczony napis lub numer wysokości 32 cm, określający dla kogo dane miejsce jest przeznaczone. Koperty dla niepełnosprawnych powinny mieć symbol osoby niepełnosprawnej, a jezdnia pod nimi powinna być niebieska. Przed kopertą może być umieszczony dodatkowy, pionowy znak. Ale nie musi. W przepisach nie ma mowy o kopertach z zielonym trójkątem. Podobnie twierdzi komisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przyznaje, że koperty z zielonym trójkątem w kodeksie drogowym nie ma. Według niego, żeby znak był prawidłowy, musi być na nim odpowiednia adnotacja, zgodna z przepisami. Czy wyjściem może być też oznakowanie pionowe? Chyba miało tu miejsce nieporozumienie i niewiedza tych, którzy twierdzili, że w przepisach nie ma nic o tle tzw. koperty. A przecież zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2015.1314) najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 r. zaczęło obowiązywać zmienione oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Te powinny być oznaczone koperta ze znakiem osoby na wózku namalowaną na niebieskim tle. (jm)