Rozmowy

Andrzej Szope. Trudny rok w ośrodkach szkolenia kierowców

28 listopada 2020

Andrzej Szope. Trudny rok w ośrodkach szkolenia kierowców
Andrzej Szope, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „LINIA NAUKA JAZDY” z siedzibą w Warszawie, członek Polskiego Klastra Edukacyjnego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Podczas e-seminarium pt. „NOWE KOMPETENCJE W TRANSPORCIE DROGOWYM” zorganizowanego przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny Andrzej Szope, właściciel OSK „LINIA”, członek Polskiego Klastra Edukacyjnego, mówił o sytuacji w branży szkolenia kierowców w czasie pandemii.

Ocena sytuacji minionych 10. miesięcy. W ośrodkach szkolenia kierowców ten rok z jednej strony jest trudnym rokiem, a z drugiej - jeżeli chodzi o ilość kursantów - osk odnotowały wzrost ilości zgłaszających się klientów - informował Andrzej Szope. Podkreślił, iż tendencję zwyżkową można odnotować w kategorii B i A. Jednocześnie zastrzegł, iż nie jest to jakaś wyjątkowa sytuacja. – Złudnym jest wyobrażenie, że wzrost kandydatów na kierowców był wielkości około 50%. Analizując analogiczne dziesięć miesięcy ubiegłego roku, też na przykładzie stołecznego OSK „LINIA” - okazuje się, że ten wzrost jest w niektórych miejscach niewielki, a w niektórych osiąga wielkość ok. 15% - usłyszeliśmy. Pojawiły się bezzasadne oceny, a raczej wrażenia, że w okresie pandemii nastąpił wysoki wzrost. On nastąpił tylko w miesiącach po okresie przestoju wiosennego, największy w czerwcu. W skali kraju i statystycznie w okresie ostatnich 10. miesiący był to wzrost niewielki.

Inaczej w zakresie szkoleń kierowców zawodowych: w kat. C - nastąpił niewielki spadek, natomiast w kat. D - praktycznie był to bardzo duży spadek chętnych na te szkolenia. Tu przyczyną był i jest nadal totalny zastój jeżeli chodzi o firmy autokarowe, które borykają się z bardzo dużymi problemami. Szkolenie w kat. D dziś funkcjonuje w minimalnym zakresie.

Perspektywa w branży szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców. Pozostając przy szkoleniach w zakresie kat. D Andrzej Szope ocenił, iż jeżeli w nadchodzącym roku sytuacja zmieni się i firmy autokarowe zaczną prace to także osk sytuacja zmieni się diametralnie. Obecnie z tych firm następuje bardzo duży odpływ kierowców, którzy nie maja pracy. Część odchodzi na emerytury, część kierowców zmienia rodzaj pracy. W efekcie w przyszłym roku - oczywiście pod warunkiem, że sytuacja w przewozach autokarowych ulegnie poprawie - wówczas część kierowców wróci do zawodu, ale jednak firmy te będą się borykały z brakiem kierowców z kat. D.

Wnioski. A. Szope zwrócił uwagę, iż w omawianym okresie odnotować należy zdecydowane zainteresowanie e-szkoleniami. Jak podsumował - to jest coś o co branża walczyła od dawna. Automatycznie z tą - jak to nazwał - rynkową regulacją w tym zakresie, wzrosły wynagrodzenia instruktorów. Mimo to zdecydowanym minusem obecnej sytuacji jest generalny brak instruktorów nauki jazdy. Ten niedobór nie odbija się pozytywnie na poziomie szkolenia – podkreślił. Wracając do zmiany form szkolenia mówca podkreślił, iż niezwykle pozytywny jest fakt, iż ośrodki mogą i większość z nich korzystała z formy e-learningowej lub wykładów dokonywanych przy użyciu platform internetowych.

Zdecydowanym kolejnym plusem jest wzrost zainteresowania szkoleniami przyszłych instruktorów nauki jazdy. Ta tendencja uznana została za bardzo ważną dla branży i powinna wszystkich cieszyć – podkreślił A. Szope. Ośrodki od wielu lat borykają się z brakami kadry - przypomniał. Wymienił dwa powody wzrostu zainteresowania szkoleniami na instruktorów - po pierwsze wzrost wynagrodzeń instruktorów i drugi - to poszukiwania zmian zawodowych, w sytuacji padających branż. Ludzie w okresie pandemii, albo stracili pracę, albo poszukują dodatkowej, lub też przygotowują się na najgorsze przyszłe scenariusze.

Oczekiwania branży. Pozostając przy zagadnieniu szkolenia przyszłych instruktorów nauki jazdy - A. Szope wskazał na potrzebę analizy zagadnień związanych z egzaminowaniem tej grupy, czyli tzw. zdawalności egzaminu na instruktora. Aktualnie w województwie mazowieckim, ale także innych - owa zdawalność jest na poziomie 10%. Do egzaminu przystępuje grupa np. 30. osób, zdają tylko 3-4. Jeżeli na studiach na egzamin szło 100 osób, a zdawały dwie, to pojawiało się pytanie czy coś jest nie tak ze studentami, czy może z egzaminem - szukał analogii. Podsumowując zagadnienie mówca jednocześnie przyznał, że nie wszyscy instruktorzy wystarczająco dobrze są do egzaminu przygotowani, ale bronił ich wskazując, że podstawowy problem leży po stronie obowiązującego systemu egzaminowania. Uzasadniając pilną potrzebę zmian w tym zakresie przyznał, że dbałość o dobry poziom szkoleń to kwestia dobrego instruktora, jednak jeżeli do poszukującego pracowników przedsiębiorcy zgłasza się tylko jeden instruktor, to nie ma tu wyboru. Nadto ośrodek nie ma możliwości oddziaływania na tych, którzy już w ośrodku pracują. Nawet jeżeli zostanie ustalone kto wśród kadry nienależycie wykonuje swoją pracę, to nadal nie ma możliwości wymiany takiej osoby.

W zakresie szkolenia zawodowego – kwalifikacji i szkolenia okresowego – zabrakło oczekiwanej i ważnej na czas logdaunu – możliwości szkolenia kierowców zawodowych poza salą szkoleniową osk. Postulat tu zgłoszony dotyczy tylko okresowego wprowadzenia takiej możliwości szkolenia. Tego branży zabrakło i brakuje nadal.

Obawy ośrodków szkolenia. W perspektywie roku przyszłego – 2021 pojawia się najwięcej obaw, a tu przede wszystkim w kwestii przyszłej ilości kandydatów zgłaszających się na szkolenia. Andrzej Szope wyraził obawę co do ilości zgłaszających się na kursy kandydatów na kierowców, ale też na szkolenia zawodowe. Osobista obawa mówcy dotyczyła ewentualnego obniżania kryteriów, ofert szkoleniowych jakie pojawią się w toku przyszłej walki, poszukiwań kursantów. Tematu mówca nie rozwinął. Innych obaw nie wskazał, zachęcam jednak do ponownej lektury akapitu dotyczącego oczekiwań branży. (jm)

Kolejne omówienie, kolejnego wystąpienia wygłoszonego podczas e-seminarium w najbliższym czasie. Czekamy także na Państwa głosy w dyskusji. Redakcje: tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl) oraz portal L-INSTRUKTOR (e-mail: redakcja@l-instruktor.pl)