Legislacja

Jakub Zbucki. Projektowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym (UC18). Część 2

23 listopada 2020

Jakub Zbucki. Projektowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym (UC18). Część 2
RCL. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18) [kliknij]

Jakub Zbucki. Projektowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym (UC18). Część 2

         W trakcie zorganizowanego przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny e-seminarium pt. „Nowe kompetencje w transporcie drogowym” - o którym pisaliśmy - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Jakub Zbucki z Departamentu Transportu Drogowego przedstawił informację poświęconą kierowcom zawodowym (część I wystąpienia), ale nie tylko, a dokładnie zmianom w projektowanych regulacjach prawnych. Dziś część druga omówienia, w której mówca zakończył informację dotyczącą szkolenia kierowców zawodowych oraz informował także o szkoleniu kandydatów na kierowców.

         - Projektowana ustawa wprowadza także instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcykontynuował swoje wystąpienie wygłoszone podczas e-seminarium pt. „Nowe kompetencje w transporcie drogowym” - Jakub Zbucki. W sytuacji, gdy organ stwierdzi wydanie świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym organ będzie mógł je cofnąć, wszystko zarejestrować w systemie. Starosta, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia na podstawie cofniętego świadectwa będzie ten dokument unieważniał, czy zatrzymywał, ponadto dane będą wymieniane międzynarodowo.

Rozwiązanie dotyczy także szkół, które szkolą kierowców-mechaników.

         Następnie mówca przeszedł do zapowiedzianej drugiej części wystąpienia, ta dotyczyła kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wprowadzone zostanie rozwiązanie polegające na tym, że badania lekarskie i psychologiczne – dla kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i do przewozu drogowego - będą wprowadzane do Centralnej Ewidencji Kierowców, a do czasu jej uruchomienia w tzw. okresie przejściowym do Profilu Kierowcy Zawodowego – informował przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

         Ponadto w projektowanej nowelizacji ustawy przewidziano alternatywną drogę w zakresie uzyskania uprawnień instruktora nauki jazdy w zakresie kategorii C, C+E oraz D i D+E. I tak np. w zakresie kat. C będzie ona polegała na tym, że osoba ubiegająca się o uprawnienie będzie musiała mieć 10-letnie, udokumentowane uprawnienie w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego rzeczy. Jednocześnie będzie zwolniona z wymogu 3-letniego szkolenia w zakresie kat. B. W przypadku kat. D – podobny warunek: 10-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie międzynarodowego wykonywania przewozu osób. Przewidziano także drugą możliwość, a mianowicie 10-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie kierowania autobusem komunikacji miejskiej. I też będzie obowiązywało zwolnienie w zakresie 3-letniego szkolenia w zakresie kandydatów na kierowców.

          Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego dostaną nowe zadanie, nowe środki polegające na przeprowadzaniu testów kwalifikacyjnych. Opłaty będą wnosić osoby przystępujące do tego testu. – Z drugiej strony – ze względu na konflikt interesów – word-y będą pozbawione możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych, a będą mogły prowadzić tylko szkolenia okresowe – podsumował i zakończył swoje wystąpienie Jakub Zbucki.

Kolejne omówienie, kolejnego wystąpienia wygłoszonego podczas e-seminarium w najbliższym czasie. Czekamy także na Państwa głosy w dyskusji. Redakcje: tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl) oraz portal L-INSTRUKTOR (e-mail: redakcja@l-instruktor.pl )